Arkt-islossning

Den snabba isavsmältningen i Arktis syns tydligt i bilder som Hans Strand tagit på Grönland och Svalbard. Den gångna vintern rapporterade forskarna om temperaturer på SEX-SJU GRADER över det normala.

FORSKARE BRUKAR likna Arktis vid en kanariefågel i en kolgruva när det gäller klimatförändringar. Det som händer i den känsliga regionen förebådar utvecklingen på resten av klotet.

Medeltemperaturen här har redan ökat dubbelt så mycket som globalt och den gångna vintern slog alla rekord. Bland effekterna finns snabbare avsmältning av glaciärerna på Grönland (om all is där smälter betyder det på lång sikt en ökning av havsnivåerna med sju meter), upptining v permafrost (ger utsläpp av metangas) och mindre havsis (som reflekterar bort solljus).

Uppvärmningen öppnar också området för industrifiske, nya transportleder och utvinning av olja, gas och mineraler. Planerna innebär stora risker. Olyckor är svåra att hantera i Arktis, de unika ekosystemen är sårbara och olja bryts ned långsamt i vattnet.

Dragkampen om naturresurser märks bland annat på Svalbard där ryska och norska intressen kolliderar. Ungefär fyra miljoner människor bor i Arktis, många tillhör urfolk. Förändringarna hotar också deras livsstil och försörjning.

 

Bildtexter:

 • Vattenfall från glaciären Austfonna på Svalbard. År 2015 var varmare än något annat sedan mätningar började och de första månaderna 2016 slogs nya värmerekord i Arktis.
 • Den enda skogen på Svalbard finns i en stor muralmålning i den gamla kolgruvestaden Barentsburg. En grön drömbild för ryska gruvarbetare. I dag bor inte fler än 500 personer i Barentsburg, där turism börjar bli en alternativ inkomstkälla.
 • Isavsmältningen skapar stora problem för fiskarna som har sin hemmahamn i Ilulissat, Grönland.
 • Industriskrot bryts ned långsamt i den arktiska miljön. Soptipp vid Ilulissat, Grönland.
 • Gruvbyn Pyramiden på Svalbard var från början svensk men såldes till Sovjetunionen 1927. Den övergavs i slutet av 1990-talet. 
 • När Hans Strand besökte Ilulissat på västra Grönland 1997 flöt enstaka stora isberg omkring ute i Diskobukten. Nu har utflödet från inlandsisen fördubblats och vattenytan täcks av småis.
 •   – Det ställer till jätteproblem för fiskarna som får svårt att ta sig fram och hantera redskapen. Jägarna kan inte heller ta sig ut på samma sätt, säger Hans Strand.
 • När Hans Strand åkte till Svalbard första gången i september 2004 fanns det fortfarande havsis där isbjörnar kunde jaga säl. I dag måste man ta sig norr om ögruppen till packisen för att fotografera isbjörn i rätt miljö.
 • Många djur och växter finns bara i Arktis och är beroende av isen och kylan för att överleva. Till exempel valrossen. 
 • Hanarna väger ungefär ett ton och betarna kan bli meterlånga.De är användbara både i strider och som ispiggar att ta sig fram med.
 • McClures sund i norra Kanada brukade täckas av tjock is, nu är här isfritt sommartid. 
 • Stort isberg i Diskobukten, Grönland. 

Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Skribent Mats Hellmark
Artikeln publicerades i