2002 näst varmaste året

2002 näst varmaste året

KLIMAT - Jordens globala uppvärmning lämnar allt tydligare spår i väderstatistiken. År 2002 var det näst varmaste året hittills.

Under 2002 slogs det återigen nya väderrekord runt om i världen. 2002 var det näst varmaste året sedan mätningarna började, hack i häl på rekordåret 1998. Den globala medeltemperaturen var under 2002 en halv grad över det normala för den senaste trettioårsperioden.

De tio varmaste åren sedan 1860 har alla infallit efter 1987 och temperaturökningen för de senaste 25 åren är tre gånger större än för seklet som helhet. Jorden har under nittonhundratalet värmts upp med i medeltal 0,6 grader.

I Sverige var månadsmedeltemperaturen över det normala under större delen av året och sommaren var den varmaste sedan mätningarna startade på 1860-talet.

Centraleuropa drabbades under sommaren av översvämningar av historiska mått. En halv miljon människor fick evakueras. Kostnaderna för översvämningarna beräknas till minst 80 miljarder kronor bara i Tyskland.

Stora delar av Asien, Västafrika, Mexico och Australien drabbades av svår torka under året. Stilla havet har återvänt till el Niño-förhållanden, vilket påverkar vädret i stora delar av världen.

www.wmo.ch/web/Press/Press684.pdf


Den här artikeln kommer ur Sveriges Naturs artikelarkiv för artiklar som publicerats i den tryckta utgåvan av Sveriges Natur mellan 1998 och 2017.

Artikeln publicerades i