Annons

Förgiftad miljö i elbilarnas spår

I Indonesien lämnar den gröna omställningen ett allt annat än grönt spår. Kraftiga utsläpp från kolkraft, skogsskövling och giftigt avfall är priset för de fordon som ska ersätta de fossildrivna bilarna.

När majsen torkar

Guatemala är Centralamerikas största ekonomi, men bakom siffrorna döljer sig fattigdom och stora ekonomiska klyftor. Särskilt utsatta är urfolken, vars barn får betala priset för naturkatastroferna i klimatförändringarnas spår.

I störtflodens spår

Få andra länder i världen har drabbats lika hårt av klimatförändringarna  som Afghanistan. I skuggan av årtionden av krig har plötsliga störtfloder och torka blivit ett allt större hot mot landets fattiga befolkning.