När majsen torkar

Guatemala är Centralamerikas största ekonomi, men bakom siffrorna döljer sig fattigdom och stora ekonomiska klyftor. Särskilt utsatta är urfolken, vars barn får betala priset för naturkatastroferna i klimatförändringarnas spår.

Försäkringar mot naturkatastrofer får kritik

På senare år har det blivit vanligare att fattiga länder tecknar försäkringar som utfaller vid naturkatastrofer. Försäkringarna har ansetts vara snabba, tydliga och långsiktiga jämfört med andra insatser och utbetalningar. Men i en ny rapport får satsningarna skarp kritik.