Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Svenska klimatmål hindras av industrin

Flera scenarier för minskade utsläpp av växthusgaser ser ljusare ut än någonsin, men de ligger ändå långt från den svenska klimatlagens mål. Och ännu längre från Parisavtalet.