Människan överskrider nya planetära gränser

En internationell forskargrupp lanserar ny modell för att mäta jordens begränsningar. För första gången vägs rättvisa in bedömningen. Ett stort genombrott, enligt miljöprofessor Johan Rockström, som lett arbetet med de nya gränserna.