Köttätande växter i Sverige – diskreta dödsfällor

Naturens ABC Köttätande växter ”jagar” för att överleva på fattiga marker. De flesta svenska arter är långsamma, klibbiga jägare, men det finns några som slår igen käftarna på en bråkdels sekund.