Vinnare av Årets tidskrift 2022 & Publishingpriset 2022

Kan vi ändra vår kultur?

Essä Slutar vi såga av grenen vi sitter på när vi anar att vi kommer att falla? Filosofen Jonna Bornemark skriver om människans förutsättningar att klara av en nödvändig radikal kulturförändring.

Arter försvinner, ekonomspråket består

Essä Är det rationellt att känna sorg över en hotad liten fisk? Ekologiska ekonomen Lina Isacs skriver om ett inlärt språk som styr våra värderingar.

Att älska våtmarker

Essä Kampen mot våtmarkerna beskrevs som ett krig i nationalistisk anda. Svenskarna grävde och hackade i hundratals år. Bo Landin efterlyser en vattenrevolution för att återställa delar av det förlorade landskapet.

Möte med mossan

Essä Det är allt annat än mossigt att brinna för bryofyterna. Följ med Jossi Qwiberg ut i våtmarkerna för att besöka en stillsam liten hjälte.

Boktips till jul

Kultur Lagom till julledigt, lästid och klappönskningar samlar vi böcker som vi skrivit om under året som gått.

Någonting är helt i Gallejaur

Essä Ett besök i kulturreservatet Gallejaur påminner Mats Ottosson om att människans närvaro i landskapet inte behöver vara negativ. Behöver vi egentligen skilja på natur- och kulturreservat? Fjäll, skogar och myrar är bara en annan sorts kulturlandskap.

Vi borde arbeta mindre

Essä Måste vi verkligen arbeta 40 timmar i veckan och jaga status genom kläder, ägodelar och boende? Fredrik Borneskans skriver om nya svar på frågor om arbete och livsstil.

Naturen som superhjälte

Essä Människan är en ung art och kan lära mycket av evolutionen, skriver biologen Fredrik Moberg. Han har utforskat ett hundratal exempel på biomimikry – alltså hur naturen kan inspirera människan till hållbara lösningar.

Begär efter det goda livet

Essä David Jonstad skriver om ett möjligt normskifte från självförverkligande genom arbete och konsumtion till mer mjuka värden. Ett normskifte som dessutom ligger i linje med klimatmålen.