Annons

Livet i jordens svarta hål

All jord i de två–tre decimeter som ligger närmast markytan har bajsats ut av en daggmask under de senaste 25 åren. Bara det en anledning att lära känna mer om och vörda markens grovarbetare.

Daggmasken – hjälte eller miljöbov

I Sverige vilar en hjältegloria över daggmasken, som jobbar på i det fördolda och håller våra jordar  bördiga. Men i norra USA och Kanada är spridningen av ­europeiska daggmaskar ett vedertaget miljöproblem.