Annons

Jakten på sand hotar stora miljövärden

Färskvattenreserver och floder förstörs och arter hotas. Den globala utvinningen av sand har blivit ett av vår tids stora miljöproblem.
– Sandutvinning kan leda till förlust av biodiversitet, utarmning av ekosystemtjänster och spridning av invasiva arter, säger Jianguo “Jack” Liu, prisbelönt forskare vid Michigan State University, USA, till Sveriges Natur.

Den ohållbara cementen

Aptiten på betong driver på klimatförändringar och massutrotning. I Asien råder byggboom. Kambodja pulvriserar sina berg. Och Sverige är inte mycket bättre.

Sandsugning i svenska vatten utreds som alternativ till naturgrus

Dansk byggboom har ökat upptaget av sand från Öresunds havsbotten. I takt med negativa effekter på flora och fauna höjs dock röster för ett danskt förbud. Men den svenska myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, har istället utrett om sandsugning åter bör föreslås som alternativ till utvinning av naturgrus i Sverige.