Annons

Delseger i kamp mot danskt ö-projekt

Efter hård kritik har dumpningen av slam och dy utanför det svenska Natura 2000 området i danska Kögebukten stoppats. Såväl Naturskyddsföreningen i Skåne som Länsstyrelsen i Skåne och danska Naturskyddsföreningen varnar nu för de långsiktiga effekterna av ö-projektet Lynetteholm.

Plantering av ålgräsängar kan rädda ekosystem

Ålgräsängar är ett av våra mest artrika och produktiva ekosystem. Deras sediment lagrar kol och näringsämnen, som bromsar klimatförändringar och övergödning. Men tiotusentals hektar har försvunnit på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar.