Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

I störtflodens spår

Få andra länder i världen har drabbats lika hårt av klimatförändringarna  som Afghanistan. I skuggan av årtionden av krig har plötsliga störtfloder och torka blivit ett allt större hot mot landets fattiga befolkning.