Vilken (M)iljöpolitik kan vi vänta av Ulf Kristersson?

Ulf Kristersson är Moderaternas nya partiledare.

Vilken (M)iljöpolitik kan vi vänta av Ulf Kristersson?

I helgen valdes Ulf Kristersson till Moderaternas nya partiledare. Som ledare för Sveriges andra största parti finns stor möjlighet att påverka. Men vad kan vi vänta oss av Moderaternas miljöpolitik under Ulf Kristersson?

Ulf Kristersson föddes i Lund 1963. Han var socialförsäkringsminister under Reinfeldts andra mandatperiod och valdes i helgen till ny partiledare för Moderaterna. Han har under sin karriär varit anonym i miljöfrågor, men har i en motion sagt att man bör kräva miljöansvar vid upphandlingar. Vad kan vi vänta oss av Kristerssons ledarskap? Sveriges Natur har bett några profiler sia och önska kring Moderaternas miljöpolitik under den nye partiledaren.

Mattias Svensson, författare till boken Miljöpolitik för moderater:
“Kristersson stödjer fossilfri energi i form av kärnkraft”

– Miljöfrågor fanns definitivt med när jag gick med i MUF under Ulf Kristerssons ledarskap. Främst stöd för fossilfri energi i form av kärnkraft.

– Kristersson har på senare år ägnat mycket tid åt att diskutera ekonomiska reformer och prioriteringar. Där hoppas jag att han kan se att miljö är ett av få områden där en fungerande politik ofta betyder intäkter för statskassan i form av miljöskatter eller sålda utsläppsrätter.

Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet:
“Ypperlig chans för ny partiledare att ta klimat- och miljöfrågorna till sig”

– Egentligen borde klimat- och miljöfrågor vara en av Moderaternas kärnvärden. Bästa sättet att öka lönsamheten i svenska företag – och därmed skapa jobb, öka konkurrenskraften och stärka välfärden – är att Sverige har en ambitiös klimatpolitik som stärker företag som vill minska utsläppen.

­– Moderaterna skulle vinna på att se klimatpolitiken ur en bredare kontext, där man även inkluderar bland annat närings-, utrikes- och finansiell politik.

Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen:
“Talar för klassiskt bilkramande”

– Ulf Kristersson är en politiker som inte väjer för svåra målkonflikter. Så jag hoppas på en liberal och offensiv miljöpolitik byggd på vetenskap och marknadsmekanismer.

– Det usla opinionsläget, liksom de hätska utfallen vi sett efter att Östlig förbindelse slopas, talar dock för en valrörelse med klassiskt bilkramande från moderaternas sida. Jag blir dock gärna förvånad.

Johanna Grant, ordförande för gröna bilister:
“Nu har Moderaterna möjlighet att lämna gamla spår och våga diskutera bilismen”

– Det är svårt att sia om vad som kommer att förändras med det nya ledarskapet. Miljöfrågor har hittills inte varit en prioriterad fråga inom partiet, under Anna Kinberg Batras tal i Almedalen nämndes till exempel inte klimat eller miljö en enda gång.

­– Med partiledarbytet har Moderaterna möjlighet att lämna gamla spår och våga diskutera bilismen öppet och inom partiet. Inte minst att våga se en framtid där bilen inte är norm i samhällsbygget.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen:
“Hög tid för Moderaterna att utveckla en tydlig politik”

– Som ett av de sju riksdagspartier som står bakom klimatlagen och Sveriges långsiktiga klimatmål är det hög tid för Moderaterna att utveckla en tydlig politik för hur utsläppsmålen ska nås. Det är min förhoppning att Kristersson tar den utmaningen på allvar, liksom andra lika viktiga miljöutmaningar. Inte minst hoten mot den biologiska mångfalden.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X