Annons
Stora kvicksilverutsläpp från Vattenfalls brunkol

Vattenfalls brunkolskraftverk i Schwarze Pumpe i Östra Tyskland

Stora kvicksilverutsläpp från Vattenfalls brunkol

De kontroversiella brunkolskraftverken i Tyskland släpper inte bara ut koldioxid, utan också stora mängder kvicksilver, tio gånger mer än hela den svenska el- och värmeproduktionen.

Vattenfalls fyra brunkolskraftverk i Tyskland släppte 2014 tillsammans ut 66 miljoner ton koldioxid, betydligt mer än alla utsläpp av denna växthusgas i hela Sverige. Men brunkolseldningen ger också upphov till många andra hälso- och miljöfarliga utsläpp. De fyra brunkolskraftverken släppte också samma år ut 1685 kilo kvicksilver, tre gånger så mycket som de samlade svenska utsläppen av ämnet, som 2014 var 450 kilo. Av det släppte svensk el- och värmeproduktion ut 160 kilo. De fyra tyska brunkolskraftverken släpper således ut tio gånger mer.

Kvicksilver är ett av de mest miljöfarliga ämnen vi känner. Det sprider sig lätt i luften över långa avstånd, anrikas i näringskedjor och är ett kraftigt nervgift som ger hjärnskador. Sverige har under lång tid arbetat med att fasa ut kvicksilver och sedan 2009 är användning i produkter förbjuden i vårt land. Sverige har också skrivit under den internationella Minamata-konventionen som arbetar för utfasning av ämnet globalt. Samtidigt fortgår Vattenfalls stora kvicksilverutsläpp i Tyskland år efter år, och kommer att fortsätta även om kraftverken säljs.

Därtill släpper brunkolsverken ut stora mängder svavel och kväveoxider, samt andra tungmetaller som bly och kadmium.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter