Varmare klimat förändrar fågelliv

Brandkronad kungsfågel gynnas av varmare vintrar. Bild: Åke Lindström.

Varmare klimat förändrar fågelliv

Fåglar som gillar värme rör sig allt längre norrut. Det visar årsrapporten från Svensk Fågeltaxering.

Svensk Fågeltaxering sammanställer läget för landets fågelliv. Årets rapport innefattar 224 arter, där allt fler påverkas av ett varmare klimat.

Uppvärmningen förändrar fågelkartan på tre sätt: Sydligare fåglar flyttar norrut, fler fåglar stannar kvar på vintern och nya fåglar söderifrån kommer in i Sverige.

– Det går lite bättre för de fåglar som trivs i varmare klimat, alltså i södra Sverige och nere på kontinenten. Flera av dem rör sig norrut i landet, säger Åke Lindström, biologiprofessor vid Lunds universitet, till Sveriges Natur.

Bland de tidigare ovanliga inflyttarna märks bland annat svarthakad buskskvätta, brandkronad kungsfågel, ägretthäger och vitstjärnig blåhake. Förändringarna vintertid öppnar också upp för gästande fåglar.

– När vi nu har mildare vintrar har vi inte is som täcker vatten och mindre snö som täcker fält. Det gör att många fler fåglar stannar kvar, samtidigt som fåglar som normalt hade flugit förbi från Finland och Ryssland nu väljer att stanna redan i Sverige.

Komplexa effekter

Att fåglarna rör sig till nya platser innebär en förändring i ekosystemen, men det är svårt att bedöma exakt vilka effekter de klimatrelaterade flyttarna har. Enligt forskarna bakom årsrapporten går förändringarna i fågelfaunan lite långsammare än vad klimatförändringarna gör. Åke Lindström säger att värmerelaterade problem som sjukdomar kan bli större, men att läget överlag är komplext.

De senaste 25 åren har arter som storspov, gulsparv, bläsand och tornseglare minskat mest. Bland de arter som ökat mest i antal återfinns storskarv, grågås, havsörn och steglits. Det går inte att säga om fåglar norröver blir undanträngda av de som kommer söderifrån.

– Det kan se ut som att vissa tränger ut andra, men det är otroligt svårt att avgöra. Ett varmare klimat är positivt för ena och negativt för den andra. Ett exempel är bofink och bergfink. Där bofinken nu sprider sig norrut går bergfinken tillbaka. Men vi har inga observationer för att bofinkarna rent fysiskt kör bort dem, säger Åke Lindström.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X