Stopp för luftledning i känslig Bohusnatur

Stopp för luftledning i känslig Bohusnatur

Nu har även Mark- och miljööverdomstolen sagt nej till Vattenfalls planer på en stor luftledning tvärs över Orust. De lokala protesterna gav resultat. Bland annat lyfte den lokala Naturskyddsföreningen fram de höga naturvärden som skulle påverkats, till exempel öns enda rikkärr och ett berguvsrevir.

Vattenfall ville bygga en 17 kilometer lång luftburen kraftledning, men i januari 2018 gav Elmarknadsinspektionen Orustborna som protesterade mot planerna rätt. Vattenfall överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen men fick avslag i april 2018. I beslutet skrev domstolen att ledningen skulle innebära ett för stort ingrepp på miljön.

LÄS MER: Nätprotester stoppade luftburen kraftledning

Vattenfall gick vidare med en överklagan till den högre instansen Mark- och miljööverdomstolen, men har nu fått avslag även där. Enligt domslutet framstår lokaliseringen inte som den bästa för miljön, bland annat på grund av påverkan på landskapet och att ledningen riskerar att försvåra upprätthållandet av populationen av berguv.

Läs domen här.

Opinionsbildning på Facebook

Facebookgruppen Stoppa Vattenfalls luftledning över Orust fungerade som ett nav för protesterna.

– Opinionen är viktig i dag, det känns bra, sa Kennet Carnbring, en av de som jobbat med opinionsbildning genom gruppen, till Sveriges Natur efter Elmarknadsinpektionens besked.

Elmarknadsinspektionen skrev i sitt beslut att den ansökta ledningen inte uppfyller miljöbalkens krav på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Kostnaden för markkabel är inte orimlig i förhållande till nyttan.

Länsstyrelse, kommun, markägare och organisationer som LRF och den lokala Naturskyddsföreningen ställde sig bakom protesterna mot luftledningen.

Elmarknadsinspektionen skrev att cirka 100 remissvar skickats in utöver att facebookgruppen med cirka 900 medlemmar protesterat. Sakägare och myndigheter var eniga i motståndet mot luftledning och för markledning. Myndigheten refererade kritik mot samrådsprocessen och att Vattenfall ”inte tagit hänsyn till folkviljan”.

– Vi är många som varit engagerade och det verkar som att myndigheterna tagit till sig våra synpunkter. Det duger inte att stora statliga bolag bara kör över folk, säger Kennet Carnbring till Sveriges Natur.

Höga naturvärden påverkas

Naturskyddsföreningen på Orust skrev i sitt remissvar om höga naturvärden som skulle påverkas av luftledningen, bland annat berguvsreviret vid Boxvik, Orusts enda rikkärr och skalbanken vid Hjortsbacken.

Föreningen ifrågasatte också Vattenfalls kostnadsberäkningar av luft- och markalternativ. Man efterlyste ett helhetsgrepp där även påverkan på natur och landskapets visuella värden ryms.

– Vattenfall hävdar att kostnaden för en markkabel är högre. Men vi tycker att de inte räknar med alla kostnader. Vissa är svåra att sätta pengar på, säger Jonny Andersson som skrev remissvaret.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter