Skogen ska skyddas med ny karttjänst

Det ska bli lättare att hitta skog med höga naturvärden. Foto: Getty Images

Skogen ska skyddas med ny karttjänst

Ett nytt digitalt verktyg som kartlägger skogen i Sverige ska göra det enklare att hitta, skydda och restaurera värdefull skog. Tanken är att skapa en översyn och förbättra förutsättningarna att leva upp till miljömål på nationell såväl som internationell nivå.

Karttjänsten heter skogsmonitor.se och drivs av föreningen Skydda skogen. Sidan samlar data från både äldre skog och kontinuitetsskog – det vill säga skogar som inte kalavverkats.

”Alla måste hjälpas åt”

– Vi hoppas att Skogsmonitor.se ska synliggöra behovet av bättre miljöövervakning i skogen, och belysa hotet mot skogar med höga naturvärden. I dag är tiotusentals hektar skog med höga naturvärden avverkningsanmäld i Sverige. Det är bråttom och alla måste hjälpas åt eftersom de oskyddade skogarna riskerar avverkning, säger Viktor Säfve, kommunikatör och projektledare på Skogsmonitor i ett pressmeddelande.

Vill underlätta lokalisering och skydd

Skaparna till tjänsten hoppas att den ska göra det enklare att lokalisera skogar med höga naturvärden. Förutom att underlätta arbetet med miljömål samt naturvårds- och klimatinsatser är tjänsten tänkt att kunna användas i friluftslivet.

– De äldre skogar som har höga naturvärden är ofta värdefulla för exempelvis renskötsel, ekoturism, bär- och svampplockning, friluftsliv och rekreation, och det är också i de äldre skogarna vi finner störst kolförråd som bör bevaras som en klimatåtgärd, säger Elin Götmark, talesperson, föreningen Skydda Skogen i ett pressmeddelande.

Karttjänsten visar skogar med bekräftat höga naturvärden. Det finns också kartskikt som visar skog som potentiellt är äldre eller kontinuitetsskog – det skiktet har tagits fram med hjälp av fjärranalys, AI, automatiserade flygbildstolkningar och analys av satellitbilder. Verktyget samlar också uppgifter från Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Över 40 000 hektar värdefull skog avverkningsanmäld

På sidan finns också en sammanställning av avverkningsanmälningar i Sverige. Där uppskattas hur många hektar skog med höga naturvärden, troliga naturvärden och potentiell äldre skog som berörs av avverkningsanmälningar. I skrivande stund, den 1 november 2023, är 40 179 hektar skog med höga naturvärden avverkningsanmäld i Sverige, enligt Skogsmonitor.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X