Annons
Seger för örnarna i Örndalen

Foto: Rolf Segerstedt

Seger för örnarna i Örndalen

Mark- och miljödomstolen i Östersund avslog på tisdagen det omstridda projektet Örndalen, öster om Vemdalen

Företaget Örndalen Exploatering AB ansökte om att bygga en skidanläggning med 7000 bäddar mitt i ett kungsörnsrevir.
− Vi var ganska oroliga inför det här domslutet, så det känns väldigt bra att domstolen följde EU:s art- och habitatdirektiv. Den säger att man inte avsiktligt får störa häckande kungsörn, eller förstöra bon, säger Bengt-Göran Carlsson, vice ordförande i Åre Naturskyddsförening, som har engagerat sig i frågan sedan 2012.

Han förklarar att kungsörnsparet i den här dalgången har varit väldigt framgångsrika med att få ungar, och avviker på så sätt från den nedåtgående trenden bland norra Sveriges kungsörnar. Därför hade en jätteanläggning med skidliftar varit extra olämplig här, särskilt som kungsörnarna är som mest störningskänsliga i slutet av februari och början av mars, just under den tid som skidsäsongen är mest intensiv.

Detta är tredje gången som projektet avslås i domstol. Företaget kommer att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Läs mer: Lokala kretsens kamp för örnarna

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter