Så får du barnen att trivas i naturen
Skrattande pojke på en äng.

Barn får den bästa kontakten med naturen om alla sinnen aktiveras. FOTO: Getty Images

Så får du barnen att trivas i naturen

Hur kan man ge barn den bästa upplevelsen av naturen? Den frågan ställde sig forskaren Matteo Giusti. Nu har hans forskning mynnat ut i en enkel checklista med 16 punkter som är lätt för alla att inspireras av.

Forskning visar att barn mår bra av att vara i naturen. Samtidigt tyder flera studier på många barn idag har mindre kontakt med naturen än tidigare.

Matteo Giusti, forskare inom området psykologi och hållbarhet vid Stockholm Resilience Center, ville i sitt senaste forskningsprojekt göra något åt saken.

Projektet mynnande ut i en checklista med 16 punkter som beskriver vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att skapa vad han kallar ”a significant nature situation”, det vill säga ett påtagligt och starkt möte med naturen.

– Jag har försökt hitta kärnan i vad som bidrar till att skapa bra och starka möten med naturen för barn, säger Matteo Giusti.

Bland punkterna märks kriterier som att mötet ska:

  • Involvera alla sinnen
  • Vara tankeväckande
  • Ge möjlighet till fysisk aktivitet
  • Utgå från barnets önskemål
  • Vara överraskande
  • Erbjuda möjlighet till kreativa uttryck
  • Ge närvaro i stunden.

Kriterierna har Matto Guisti fått fram genom att intervjua ett stort antal experter inom området barns relation till natur och miljö.

Tanken är att checklistan ska vara ett stöd för olika yrkesgrupper som jobbar med barn och natur, till exempel lärare, förskolepedagoger, stadsplanerare och arkitekter.

– Om man till exempel planerar en utflykt med barn till en park eller ett naturområde kan checklistan hjälpa till att värdera olika platsers möjligheter. Ju fler kriterier som är uppfyllda, desto starkare blir kontakten med naturen för barnet.

Matteo Guisti hoppas att barns relation till – och kunskap om – natur och miljö ska få större utrymme inom hållbar stadsplanering.

– Det är vanligt att grön stadsplanering innefattar frågor om luftkvalitet och vattenhantering, men sällan hur den kan stärka barns relation till naturen. Parker är idag inte skapade för att barn ska kunna forma starka band till naturen. Men de skulle kunna vara det i större utsträckning om man tänkte på detta redan i designfasen.

Är det någon av de 16 punkterna man lätt glömmer eller övervärderar när man jobbar med barn och natur?

– Det är svårt att säga, men det är möjligt att man tidigare övervärderat aspekten av att använda information och förklara saker och sammanhang i naturen. Idag finns en motrörelse som lyfter fram vikten av att kontakten med naturen styrs från barnets önskemål, att barns självständiga utforskande är central för naturkontakten.

Hur gör du för att få med dig barnen ut i naturen?
Berätta gärna på Sveriges Naturs Facebooksida!

Läs mer om Matteo Giustis forskning:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02283/full#h5

http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-04-03-where-and-how-children-connect-to-nature.html

LÄS MER: Barn möter naturen allt mer sällan

LÄS MER: Barn mår bättre av grönområden 

LÄS MER: Knepen för att få med barnen ut i naturen

LÄS MER: Så talar du med barnen om hoten mot miljön

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X