Annons
Så bra klarar partierna miljöfrågorna
Järnvägsstation i skymning med rödljus och flera spår som går åt olika håll.

Rött, grönt och gult ljus till partierna för miljöpolitiken. Riksdagen har satsat på järnvägen, men långt ifrån tillräckligt, anser Naturskyddsföreningen. FOTO: Getty Images

Så bra klarar partierna miljöfrågorna

Det ser betydligt ljusare ut för miljöpolitiken nu än för fyra år sedan. Det kommer Naturskyddsföreningen fram till i sin kontinuerliga granskning av partiernas agerande i miljöfrågor. Av föreningens 18 miljöpolitiska förslag har fem genomförts helt och åtta delvis.

I 30 år har Naturskyddsföreningen granskat hur väl riksdagspartierna lever upp till sina miljölöften. Föreningen har också satt upp egna mål för miljön och granskar partierna med utgångspunkt i de målen.

Det spelar så klart roll för partierna hur den politiska majoriteten ser ut och vilka andra partier de för tillfället samarbetar med. Men det står också klart att miljöfrågor står högre på agendan för vissa partier än andra.

De fem mål som uppfyllts och får grönt ljus är:

 • 4. Bränsletörstiga bilar –  Riksdagen har beslutat om ett bonus-malus-system.
 • 5. Egenleverad el – Riksdagen har beslutat om en skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el.
 • 14. Kemikalieskatt – Riksdagen har med brett parlamentariskt stöd gjort tydliga framsteg i frågan om ekonomiska styrmedel för farliga kemikalier.
 • 15. Samreglering av kemikalier – Riksdagen har behandlat frågan och det finns nu ett förslag om samreglering av cirka 200 högfluorerade ämnen på EU-nivå.
 • 18. Blocköverskridande överenskommelser – Riksdagen kommit överens om viktiga blocköverskridande ramverk och beslutat om flera enskilda miljöpolitiska förslag

De åtta mål som uppfyllts delvis och får gult ljus är:

 • 1. Förnybar energi till 2030 – Riksdagen har beslutat om en ramöverenskommelse för 100 procent förnybar energi i elsystemet.
 • 2. Koldioxidskatt – Riksdagen har beslutat om vissa åtgärder som inneburit en höjning av koldioxidskatten
 • 6. Nyinvesteringar järnväg – Riksdagen har ökat anslaget till nyinvesteringar i järnvägen, men är fortfarande långt ifrån att säkra nödvändiga investeringar.
 • 8. Skogsskydd – Nagoyamålet har inte uppnåtts, men riksdagen har beslutat att öka resurserna för skydd av värdefull natur.
 • 10. Marina skyddade områden – Riksdagen har bidragit till en klar förbättring för det marina skyddet, men det är inte tillräckligt.
 • 13. Ekologisk areal – Riksdagen har bifallit regeringens budget som innehåller mål för en ökad ekologisk areal.
 • 16. Grön investeringsbank – Riksdagen har inte inrättat en grönstatlig investeringsbank, men däremot en grön investeringsfond.
 • 17. Grön skattereform – Riksdagen har infört ett flertal enskilda miljöskatter men det samlade greppet om en grön skattereform lyser med sin frånvaro.

De fem mål som inte uppfyllts alls och får rött ljus är:

 • 3. Ägardirektiv Vattenfall – Riksdagen har inte beslutat om någon ändring av Vattenfalls ägardirektiv, men regeringen har tagit initiativ som förändrat bolagets inriktning i en mer hållbar riktning.
 • 7. Skogsvårdslagen – Riksdagen har inte inordnat skogsvårdslagen under miljöbalken.
 • 9. Ålfiskestopp – Riksdagen har inte beslutat att stoppa ålfisket.
 • 11. Strandskydd – Riksdagen har inte gjort något för att stärka strandskyddet i områden med redan starkt exploateringstryck.
 • 12. Miljöavgift på växtskyddsmedel – Riksdagen har lämnat frågan om miljöavgift på växtskyddsmedel mer eller mindre orörd.

Här nedan kan du se hur de olika partierna sagt att de ska agera och vad de gjort. Miljöpartiet har till exempel sagt att de vill genomföra samtliga 18 förslag och har genomfört fem och delvis genomfört åtta. Sverigedemokraterna har inte ställt sig bakom något av förslagen men varit med om att driva igenom två av de mål som delvis genomförts.

Extern länk: Läs hela Naturskyddsföreningens granskning här

Vilka frågor är viktigast för dig i valet? Delta i debatten här!

Skribent Malin Crona
Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter