Riksdagen väntas föreslå licensjakt på varg

Licensjakt på varg blir en fråga för riksdagen. FOTO: Getty Images

Riksdagen väntas föreslå licensjakt på varg

Öka licensjakten på varg i vissa områden! Det är budskapet som riksdagen väntas sända till regeringen på torsdag. Men motionen lutar sig på en siffra som är feltolkad, enligt en av forskarna som den kristdemokratiska motionsskrivaren hänvisar till.

Några dagar efter att Artdatabanken höjt vargens hotstatus till ”starkt hotad”, kommer riksdagen förmodligen att anta en motion som efterfrågar licensjakt på varg i vissa områden.

− Vi skulle kunna ha en diskussion om rödlistan. Men vi ligger i dag långt över målen för gynnsam bevarandestatus och minsta livskraftig population. Enligt forskningsprojektet Skandulv skulle vi i Skandinavien klara oss med en vargstam på 100 vargar, säger Kjell-Arne Ottosson (KD) som har skrivit motionen.

Olof Liberg, en av forskarna bakom rapporten från Skandulv, ställer sig dock frågande till användningen av siffran 100 som en hållbar nivå.

− Vi förde en teoretisk diskussion i rapporten om vilken nivå som skulle kunna vara möjlig om vi inte tog hänsyn till några genetiska problem, men som läget ser ut kan vi inte bortse från genetiska faktorer. Den enda rekommendation som Skandulv har lagt fram är 300 vargar i Sverige.

Inavel ett långsiktigt problem

Riksdagsledamot Kjell-Arne Ottosson tror inte att vargen är särskilt känslig för inavel.

− Om den vore det hade vargstammen dött ut för länge sedan, eftersom den grundar sig på 3-4 vargar. Vi kan ta olika hundraser som exempel, de har ofta en väldigt smal genetisk bas utan att det leder till några problem.

Men inavel är ett långsiktigt problem, enligt forskaren Olof Liberg.

− En population kan mycket väl ha inavelsproblem under lång tid utan att den dör ut och det har ju de svenska vargarna haft. Även om vi inte fick in en enda varg från och med nu skulle vår vargstam mycket väl kunna överleva i 50 år till. Problem med inavel måste ses på längre sikt.

De senaste tio åren har tre nya invandrade vargar bidragit till aveln och ytterligare några nya vargar har etablerat sig. Därmed är situationen bättre just nu än på länge. Det betyder dock inte att vi kan räkna med samma tur framöver, enligt Olof Liberg. Tamhundar anser han är en väldigt dålig liknelse.

− Bland hundar har vi stora och utbredda genetiska problem, som dåliga höfter, andningsproblem och så vidare som vi inte vill ha i den vilda vargstammen. Tamdjur behöver inte klara sig själva, de är försörjda av sina ägare och får hjälp av veterinärer och annat.

Flyttade vargar stannar sällan kvar

Kjell-Arne Ottosson menar att om genetiken blir ett problem så kan vi flytta in vargar. Hittills har det dock sällan lyckats eftersom vargar mycket sällan stannar kvar i området dit de flyttas.

− Där handlar det ju om att jobba hårt och testa olika metoder. Kanske kan man stängsla ett område först så att de känner sig hemma.

Men borde man inte se till att det fungerar med vargflytt innan man minskar stammen till en nivå som bygger på utplantering?

− Det kan man också ta en diskussion kring, men pudelns kärna är de som bor och verkar i vargområden. Där tas det idag väldigt liten hänsyn när det gäller både skyddsjakt och licensjakt.

Skulle inte skyddsjakt vara en bättre lösning för att hantera några få problemvargar?

− Jag vill ha både och. Men idag beviljas skyddsjakt väldigt sällan även om det blir problem.

Motionen om licensjakt är den enda av 108 motioner som Miljö- och jordbruksutskottet har ställt sig bakom. Centern, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna väntas rösta ja till den i riksdagen, vilket ger en majoritet. Dock kommer regeringen troligen inte att utreda frågan vidare eftersom Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte ställer sig bakom motionen.

Om regeringen mot förmodan skulle föreslå utökad licensjakt är det troligt att EU-kommissionen skulle stoppa licensjakten. Vad hoppas du uppnå med den här motionen?

− I Sverige är vi väldigt rädda för EU. Vi måste börja sätta människor i centrum som bor i de här områdena, säger Kjell-Arne Ottosson.

Men lokala problem med vargar löser vi mest effektivt genom skyddsjakt, menar Isak Isaksson som är sakkunnig i naturvård på Naturskyddsföreningen.

– Det är avgörande att den jakt som den ömtåliga vargstammen tål riktas mot de få problemvargar som finns. En politiskt styrd licensjakt kan visa sig bli ödesdiger för vargens fortlevnad, säger han.

Uppdaterad 2020-05-06:
På grund av tekniska problem föll en del av texten bort i en tidigare version, nu har texten uppdaterats med hela informationen. /Redaktionen

Uppdaterad 2020-05-08:
Riksdagen debatterade frågan om licensjakt om varg under torsdagen. Beslutet skjuts dock upp till onsdag nästa vecka, den 13 maj. 

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X