Regeringskaos kan ge fortsatta miljarder till palmoljeprodukt

Det osäkra läget i svensk politik gör att det ännu inte är klart om regeringen kan fatta beslut om att ta bort skattelättnaderna för palmoljeprodukten PFAD. FOTO: Getty Images

Regeringskaos kan ge fortsatta miljarder till palmoljeprodukt

Tidsfristen har gått ut och nu får den svenska regeringen fatta beslut om att avskaffa skattelättnaderna till palmoljeprodukten PFAD i biodiesel. Men regeringen har inte bestämt om den kommer fatta beslutet nu, eller om beslutet kommer att skjutas upp ännu en gång. Orsaken är den utdragna processen att bilda en ny regering.

Skribent Malin Crona

Sveriges Natur har tidigare avslöjat hur PFAD, som uppstår vid produktion av palmolja, blivit en allt viktigare ingrediens i svensk biodiesel.

Palmoljeproduktion kan orsaka stora klimatutsläpp och den svenska regeringen försökte sätta stopp för ospårbar PFAD genom att omklassificera produkten från avfall till produkt. Det skulle innebära att den inte längre får skattelättnader i form av befrielse från energi- och koldioxidskatt.

Men frågan har dragit ut på tiden.

Inget formellt beslut

Beslutet, som i första förslaget skulle ha börjat gälla den 1 juli i år, har ännu inte trätt i kraft. Och inget formellt beslut har ännu kunnat fattas av regeringen.

Den finska oljebolagsjätten Neste anlitade PR-byrån Westander som först försökte påverka den svenska regeringens hållning. När regeringen gick vidare med frågan träffade Neste Allianspartierna.

Alliansen röstade, med stöd av Sverigedemokraterna, igenom att regeringen skulle utreda konsekvenserna av att inte längre ge PFAD skattelättnader. De var rädda att PFAD i stället skulle komma att ersättas av ren palmolja.

I våras blev konsekvensutredningen klar. Den visade på att det visserligen finns en risk att det kan bli mer palmolja i biodiesel en period, men det påverkade inte regeringens hållning att ta bort skattelättnaderna för ospårbar PFAD. Därmed kunde regeringen fatta beslut.

Protest till EU-kommissionen

Men i juli kunde Sveriges Natur berätta att Finland genom en protest till EU-kommissionen lyckades skjuta upp beslutet ytterligare tre månader.

– EU kan fortfarande inte stoppa regeländringen men detta innebär att vi måste vänta i tre månader innan vi kan ta ett regeringsbeslut vilket innebär att det blir nästa regering som får ta det beslutet, sa Eva Svedling, statssekreterare på Miljödepartementet, till Sveriges Natur då.

Nu har de tre månaderna gått och Sverige får fatta beslut. Men regeringskansliet har ännu inte bestämt om övergångsregeringen ska fatta beslutet, eller om beslutet skjuts upp tills den nya regeringen har tillträtt.

– I och med att vi är en övergångsregering finns det konstitutionella delar vi behöver titta på. Man ska göra det som är absolut nödvändigt för att styra Sverige och det beror på hur man definierar den frågan, säger Kristoffer Talltorp, pressekreterare hos klimatminister Isabella Lövin (MP).

– Så här länge har inte en övergångsregering suttit så det är outforskat för alla politiska frågor.

Men hur ska producenterna kunna veta vad som gäller för kommande avtalsperioder om inget beslut fattas?

– Det finns med i beredningen.

När fattar ni beslut om ni kan fatta beslut?

– Pröva igen i nästa vecka.

Sveriges Natur granskar palmoljan

Palmolja – snart på en mack nära dig

HVO-diesel utan palmolja på väg att ta slut

Regeringen kan stoppa palmolja i biodiesel

De hjälper bolaget som slåss för palmoljeprodukt

Alliansen försöker skjuta upp stopp för palmoljeprodukt i biodiesel

SD avgör palmoljestriden

Riksdagen röstade för stopp av palmolja i biodiesel

Finland bromsar palmoljestopp

Statsstöd till palmolja splittrar Alliansen

Miljarder i skattelättnad för produkt från palmolja

Åkessons attack mot palmoljan en bricka i SD:s spel om bensinen

Skribent Malin Crona
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X