Plastgolv i sovrum ger högre halter av ftalater

Plastgolv i sovrum ger högre halter av ftalater

Halterna av hormonpåverkande ftalatmetaboliter visade sig i en aktuell studie vara markant högre i urinen hos norrlänningar med PVC-golv i sovrummet än hos andra.

Inom ramen för den nationella miljöövervakningen mäts bland annat halterna av olika organiska miljöföroreningar i befolkningen för att man ska kunna göra riskbedömningar. I en studie från Yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet på uppdrag av Naturvårdsverket mättes halterna av ett antal organiska miljögifter i urin från män och kvinnor i norra Sverige. Data jämfördes sedan med liknande studier från södra Sverige.

LÄS MER: Hela studien från Naturvårdsverket (engelska)

Försökspersonerna fick också svara på ett antal frågor om matvanor och livsstil. Forskarna kunde sedan beräkna styrkan i samband mellan koncentrationer av olika ämnen i urinen och levnadsvanor.

Ett resultat var att halterna i befolkningen av det hormonstörande ämnet bisfenol A halverats sedan 2009. Dock var halterna högre hos dem som åt konserver minst en gång i veckan.  Minskningen kan vara en effekt av tidigare larm om ämnets hälsorisker och den utfasning som påbörjats av bisfenol i olika produkter.

Ett tydligt resultat var att halterna av MBzP, en nedbrytningsprodukt av en mjukgörande ftalat som tillsätts i golvmattor av PVC, var högre bland dem som hade plastgolv i sovrummet. Ämnet anses vara hormonpåverkande och misstänks vara allergiframkallande.

LÄS MER: Om ämnet MBzP

Det syntes ingen skillnad i halter om golvet var nylagt eller gammalt. Halterna av ftalatmetaboliter var fyra gånger högre i Norra Sverige jämfört med de södra delarna av landet. Det kan enligt forskarna eventuellt förklaras av ett torrare inomhusklimat, mer uppvärmning och att man tillbringar mer tid inomhus.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X