Ökad gödsling av åker och skog kan minska tillväxt

Gödsling kan ibland skapa obalans och leda till sämre tillväxt. Foto: Pxhere

Ökad gödsling av åker och skog kan minska tillväxt

Det kan låta lite bakvänt, men ökad gödsling av åkrar och skogar kan ibland leda till minskad tillväxt. Förklaringen finns i samspelet under jord.

Varför de oönskade effekterna uppstår har länge diskuterats. Nu visar en studie publicerad i Nature Ecology & Evolution, av forskare vid bland annat Stockholms universitet, att svaret ligger i samspelet mellan växterna och mikroorganismerna i jorden.

I de allra flesta fall växer det bättre om man gödslar och tillför näringsämnen som kväve och fosfor. Ämnena finns redan i jorden i varierande mängd, ibland är jorden relativt rik på fosfor, ibland på kväve och vice versa. Det är när de här obalanserna förstärks med hjälp av gödsel som det i vissa fall kan uppstå en situation som minskar växters tillväxt.

– Att tillföra för mycket fosfor till en jord som lider brist på kväve är till exempel inte alls någon bra idé och kan leda till negativ tillväxt. För att undvika den här typen av problem är det viktigt att ta reda på koncentrationerna av tillgängligt kväve och fosfor i jorden innan man gödslar, så att man vet vilka näringsämnen som växterna behöver allra mest, säger forskaren Stefano Manzoni vid Stockholms universitet som är medförfattare till den nya studien.

Konflikt mellan olika dieter

De negativa effekterna bottnar i en konflikt mellan växternas och mikroorganismernas olika dieter. Växterna behöver mer kväve medan jordsvampar och andra mikroorganismer behöver mer fosfor. En för stor tillförsel av fosfor kan därför få till följd att mikroorganismerna växer snabbare och förbrukar det kväve i jorden som annars var tänkt för växterna. Dessa får kvävebrist som leder till gulnade blad och dålig utveckling.

Det råder däremot inte alltid en kamp mellan växter och mikroorganismer. Tvärtom. Det naturliga tillståndet i de flesta ekosystem är att de samarbetar och utvecklar ett symbiotiskt förhållande till varandra där de utbyter olika näringsämnen. Som mellan många av våra vanliga matsvampar och olika trädarter.

Avverkning och felaktig gödsling kan störa

Idealet är att försöka behålla en sådan hälsosam och naturlig relation mellan växter och mikroorganismer inom jord- och skogsbruket. Då motverkas de negativa effekter som kan uppstå när det råder obalanser i jordens näringsinnehåll. Men det är en känslig relation som lätt kan störas av både avverkning och felaktig gödsling, understryker Stefano Manzoni.

– Om en skog lämnas ostörd utvecklas samarbetet mellan växter och mikrober men när en skog huggs ner tar de konkurrensinriktade mikroberna över på de symbiotiska mikrobernas bekostnad. Det tar oftast över tio år för de symbiotiska svamparna att återkomma efter en sådan händelse.

På samma sätt kan gödsling störa samarbetet mellan växter och mikroorganismer.

– Samtidigt som gödslingen ökar växternas produktivitet kan den leda till att antalet symbiotiska svampar minskar. Växterna behöver inte längre bry sig om svamparna utan kan nu ta hand om sig själva med hjälp av de tillsatta näringsämnena. På så sätt kan gödslingen störa det naturliga och långsiktigt hållbara samarbetet mellan växter och jordens mikroorganismer, säger Stefano Manzoni.

LÄS MER: Snårig väg mot giftfritt jordbruk

LÄS MER: Besprutning kan vara helt onödig

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter