Odla i vatten – så kan världssvälten lösas

Odla i vatten – så kan världssvälten lösas

Att odla i vatten och näringslösning istället för jord är ett alternativ till traditionellt jordbruk i utsatta regioner. Nu odlas mat som räddar liv i Saharaöknens stekande hetta. Ett av världens mest flyktingtäta områden.

För första gången på många år ökar antalet hungriga i världen och över 800 miljoner människor står idag utan säker tillgång till föda. Detta enligt en ny rapport från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

Tidigare har hjälporganisationer främst arbetat med att gå in i drabbade områden med mat till behövande, nu testas en ny metod. Ofta är regionerna svårtillgängliga med låg matproduktion. Därför provar man nu att lära ut hur man odlar växter i vatten, helt utan jord. Det kallas hydroponisk odling.

Planterar i vatten

Det går ut på att man planterar växter i vatten, placerar dem fritt hängande i locket av en plastbehållare, med rötterna i en näringslösning. Det går åt betydligt mindre vatten än vid traditionell odling där jorden mättas med vatten som till stor del försvinner vid avdunstning. Näringslösningen utgörs till stor del av kväve, fosfor, kalium och 14 andra salter i mindre mängd. I stort används samma gödningssalter som i konventionellt jordbruk.

Detta kan leda till att färre blir beroende av mat från hjälporganisationer.

Djuren äter sopor och den näringsfattiga kosten gör att de inte har mycket mjölk att ge.
När djuren får gräs att äta i stället kan de försörja människor med mjölk.

Flera innovativa projekt arbetar idag med att utrusta människor i fattiga områden med de verktyg som krävs för att bli självförsörjande. Några av dessa drivs av FN:s Livsmedelsprogram, WFP, som specifikt fokuserar på att distribuera enkla och billiga system för att odla i vatten, tillverkade av lokalt tillgängliga material. Invånarna, som utbildas i att hantera systemen, ska själva arbeta för att utveckla och sprida tekniken inom sina regioner.

LÄS MER: Ekobönder ökar etiopisk skörd

I den Algeriska öknen, en del av Sahara i västra Afrika, har det varma och torra klimatet tidigare kraftigt begränsat jordbruket.

– I mer än 40 år har det funnits flyktingläger i västra Sahara, Algeriet. Där finns det mellan 100 000 och 165 000 flyktingar, säger Nina Schroeder, projektledare för innovationscentrum vid FN:s Livsmedelsprogram, WFP.

Gräs i stället för sopor

Hon arbetar med ett pilotprojekt som lanserades 2016. Med hjälp av nyutvecklade system för att odla i vatten kunde deltagarna på mycket kort tid odla gräs från kornutsäde. Knappt sju dagar behövdes från sådd till skörd. Systemet har också visat sig vara resurssnålt. Med låg förbrukning av vatten produceras stora mängder djurfoder helt utan näringslösning. Näringen i fröet räcker nämligen för att bilda gräs utan blommor.

Gräset odlas i enkla behållare. När man odlar direkt i vattnet går det inte åt lika mycket vatten eftersom vattnet dunstar bort i jorden vid vanlig odling.
Gräset kan skördas efter knappt sju dagar.

– Vi odlar gräs som foder till djuren vars diet tidigare till stor del utgjordes av sopor och plast. Vissa djur gav nästan ingen mjölk alls och det var inte mycket kött på dem. Vi ville testa om gräs från kornsäd kunde ge en effekt. Resultaten var tydliga!

Varje odlingsenhet byggs av lokala material och levererar dagligen upp till 60 kg gräs från kornutsäde. Mat som täcker behovet för drygt 20 boskapsdjur och sju familjer. Projektet riktar sig till de många flyktingar som finns i regionen. Målsättningen är att ge dem de verktyg som krävs för att trygga sin egen självförsörjning och minska beroendet av utländska hjälporganisationer. Tidiga resultat från projektet visar att boskapsdjurens mjölkproduktion mer än dubblerats, färre killingar dör och djuren både växer snabbare och mår bättre.

– De har varit beroende av mat utifrån under 40 år, men tanken är att de ska bli mindre beroende i det långa loppet. Vi bekämpar undernäring här.

LÄS MER: Odla dina egna frön

Direktkontakt med kvinnorna

Det andra pilotprojektet bedrivs i staden Lima, Peru. Där arbetar WFP tillsammans med 200 utsatta kvinnor för att ge dem både kunskap och de resurser som krävs för att odla sin egen mat i ökenliknande slumområden. Projektet har gått bra och de jobbar nu med att fastställa strukturer för storskalig distribution och försäljning. Något som ger odlarna möjlighet till både ekonomisk stabilitet och tillgång till näringsrik mat.

– I Peru använde vi oss av träpallar, små bord med en låda täckt av svara plastpåsar. Inuti ligger vatten, näring och växtrötter i vatten, men de måste skötas dagligen. På grund av värmen som varierar mellan 30 och 40 grader behövde vi försäkra oss om att solen inte bränner växterna. Vi har arbetat mycket med tyger som släpper genom olika mängd ljus.

WFP har även skapat en app som är gratis och används vid upplärning, men ger även direktkontakt med kvinnorna i projektet.

– En av de första sakerna vi tittade på var den lokala logistiken, att skapa enkel tillgång till material. Om det tar två timmar med buss till universitetet som producerar näringslösningen, kommer deltagarna verkligen att fortsätta? Den enkla lösningen blev att universitetet kör ut lösningen till en lokal affär som säljer det vidare. Processen måste upprätthållas även när vi försvinner.

Länkar till projekten som refereras i artikeln ovan:

http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

http://innovation.wfp.org/project/hydro-sahrawi-algeria

http://innovation.wfp.org/project/hydroponic-growing-peru

Foto: Nina Schroeder och Taleb Brahim

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X