Nyckelbiotoper hotas efter valet

Biologisk mångfald i skogen och äganderätt ställs mot varann i den aktuella politiska debatten. Foto: Kjell-Åke Fredriksson

Nyckelbiotoper hotas efter valet

Det har blåst upp till politisk storm i skogsdebatten. Äganderätten ställs mot biologisk mångfald och Centerpartiet och Moderaterna lovar att riva upp den pågående nyckelbiotopsinventeringen om de vinner valet. Men frågan är om de får med sig Liberalerna på tåget.

LÄS MER: Allt du behöver veta om valet 2018

Regeringen har bestämt att Sveriges skogar ska inventeras för nyckelbiotoper. Det är unika områden som är särskilt viktiga för hotade arter. Skogsstyrelsen ansvarar för registreringen och en rapport från myndigheten 2016 beräknade att nästan hälften av landets områden med nyckelbiotopskvalitet ännu inte identifierats.

Regeringens beslut togs efter Skogsstyrelsens kritiserade paus för inventeringen i nordvästra Sverige förra våren. I budgeten som Socialdemokraterna och Miljöpartiet förhandlat med Vänsterpartiet anslogs 20 miljoner kronor per år under tio år för en landsomfattande inventering. Samtidigt avsätts 250 miljoner kronor per år för ersättning till markägare vars skogar innehåller mycket nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper kan få formellt skydd om en markägare ingår ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Länsstyrelsen och kommuner kan också skydda nyckelbiotoper genom biotopskydd eller naturreservatsbildning.

LÄS MER: Inventeringen av nyckelbiotoper återupptas.

I uppdraget som regeringen gett till Skogsstyrelsen sägs att inventeringen ska ta hänsyn till lokala och regionala skillnader. Enligt Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist kommer detta att innebära att kraven för vad som ska klassas som nyckelbiotop kommer att vara högre i nordvästra Sverige.

Lovar att riva upp beslutet

Centerpartiet är tydligast med att lova att beslutet om den pågående nyckelbiotopsinventeringen ska rivas upp. I riksdagens sista partiledardebatt gick Annie Lööf till hårt angrepp mot regeringens nuvarande skogspolitik, framför allt den återupptagna inventeringen av nyckelbiotoper.

– Er skogspolitik hotar äganderätten, sa hon om och om igen.

Centern får stöd av Sverigedemokraterna och Moderaterna. ”Moderaterna vill att inventeringen av nyckelbiotoper stoppas till dess att man sett över metoden och konsekvenserna för enskilda skogsägare”, kommenterade partiets miljöpolitiska talesperson Maria Malmer-Stenergard till Altinget.

Centern, Moderaterna och Sverigedemokraterna har lämnat in en rad motioner i frågan där man ser nyckelbiotopsbegreppet som ett problem. Centern och Moderaterna pekar på att det inte innebär något formellt skydd och att det därför inte är säkert att skogsägarna får någon ersättning. Partierna anser också att inventeringarna i praktiken innebär avverkningsförbud för nyckelbiotoper, eftersom det är svårt att sälja virke som inte är certifierat.

Även Kristdemokraterna är kritiska till nyckelbiotopsbegreppet. De menar att det leder till rättslöshet för markägarna och vill därför se en paus i inventeringarna.

Liberalerna tycker annorlunda

Men Liberalerna har en annan inställning. De vill att nyckelbiotopsinventeringarna som regeringen påbörjat fullföljs. Partiet har biologisk mångfald som sin prioriterade miljöfråga och menar att det är viktigt att få mer kunskap om vilka nyckelbiotoper som finns i de svenska skogarna och var de finns.

– Det går inte att försvara rent intellektuellt att ”vi kan inte ta reda på det, för vi vill inget veta”, säger Lars Tysklind, miljöpolitisk talesperson för Liberalerna.

– Men man måste börja diskutera andra ersättningsmodeller och andra sätt att skydda. Man har byggt upp ett system där kunskap automatiskt ger vissa konsekvenser och till slut vill ingen ha kunskap för man orkar inte med det.

LÄS MER: Volontärer gjorde statens inventeringsjobb i skogen.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X