Nominerad till Årets Tidskrift 2022 och Publishingpriset 2022

Nu minskar kolkraften i världen

Kolkraften i världen minskar. FOTO: Getty Images

Nu minskar kolkraften i världen

Kolkraften i världen minskar med tre procent år 2019, enligt en sammanställning av tillgängliga data för de stora kolkraftsländerna av Carbon Brief. Carbon Brief är en webbsajt med anknytning till Världsnaturfonden och som drivs med pengar från stiftelsen European Climate Foundation.

I Kina har elförbrukningen ökat mycket mindre än tidigare och det mesta av den tillkommande elen är från icke-fossila källor. Kolkraften som ökat kraftigt tidigare år har legat stilla i år, trots att många nya kolkraftverk byggts och byggs.

I USA har kolkraften minskat flera år i rad och nu minskar den med nästan 14 procent. I Indien har kolkraften minskat medan alla andra källor ökat.

Minskar med 19 procent i EU

I EU har kolkraften minskat med 19 procent, en följd av en reform av utsläppsrättshandeln som gjort det mycket dyrare att elda kol.

I Vietnam ökar kolimport och kolkraft, men samtidigt väntas solkraften öka från 134 megawatt 2018 till 5000 megawatt i slutet av 2019.

I Sydkorea minskar kolkraften med ungefär tio procent på grund av en skattehöjning på kol och utsläppshandel. Även i Sydafrika minskar kolkraften något.

Kolkraften i världen har bara minskat två gånger tidigare, 2009 på grund av finanskrisen och 2015 efter en nedgång i Kina. Raset i år förutspås bli betydligt större, 300 terawattimmar, än dessa år.

Carbon Brief har jämfört data för de första sju till tio månaderna 2019 och jämfört med motsvarande månader 2018.

Läs mer om energi

”Socialism i dålig bemärkelse”
Myten om framtidens reaktorer
Tar klimatet på allvar
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter