Annons
Naturskyddsföreningens nya styrelse

Naturskyddsföreningen har valt ny riksstyrelse. Från vänster ordförande Johanna Sandahl, Gudrun Hubendick, Martin Lindén, Lotta Silfver, Bo Jönson (skattmästare), Stina Lindblad, Johan Andersson (Fältbiologerna), Mårten Wallberg, Pia Lindeskog, Henrik von Zweigbergk och Salomon Abresparr. På bilden saknas Jennifer Cronborn och Martin Emtenäs.

Naturskyddsföreningens nya styrelse

Johanna Sandahl omvaldes enhälligt till ordförande vid Naturskyddsföreningens riksstämma i Uppsala. Riksstyrelsen valdes enligt valberedningens reviderade förslag sedan riksdagspolitikern Carl Schlyter valt att dra tillbaka sin kandidatur.

– Det har uppstått en debatt om hur föreningen ska hantera aktiva och tidigare politiker som är viktig att reda ut. Genom att inte kandidera denna gång kan jag bidra till att debatten blir neutral och bra balanserad, säger Carl Schlyter.

Tidigare i veckan skrev Sveriges Natur om en  intern debatt inom föreningen sedan valberedningens förslag till ny styrelse innehöll tre personer med koppling till Miljöpartiet.

En av dem var riksdagspolitikern Carl Schlyter, som också varit EU-parlamentariker.

Vid presentationen av valberedningens förslag valde han själv att träda tillbaka och ersattes av Martin Lindén från Tullinge.

– Det känns lustigt att jag, som också kritiserat min egen regering, skulle hamna i fokus för den här debatten. Men det här handlar ju inte om mig utan om principer, säger Carl Schlyter.

– Mitt engagemang har alltid varit för Moder jord och jag har tagit stora strider om exempelvis användningen av PFAS i Europa och för att öka skyddet av vatten. Jag vill inte att mitt första bidrag till föreningen ska vara att släpa in personkonflikter.

Karl-Axel Reimer från valberedningen diskuterade behovet av att tydligare definiera hur föreningen ska se på frågan om partipolitisk obundenhet och hur andra folkrörelser hanterat den.

På listan över föreslagna styrelseledamöter fanns också den tidigare styrelseledamoten Mårten Wallberg, som är anställd på Miljöpartiets kansli i Stockholm och Gudrun Hubendick som suttit i kommunfullmäktige i Nacka för Miljöpartiet. Reimer menade att de båda snarare är profilerade naturkämpar än profilerade miljöpartister.

Hubendick underströk i sin presentation att hon inte haft några kopplingar till Miljöpartiet de senaste fyra åren, men att hon tidigare haft politiska uppdrag även för Centerpartiet.

Bo Kjellén utsågs till ny hedersmedlem.

På stämman utsågs Bo Kjellén till hedersmedlem i Naturskyddsföreningen. Han har spelat en nyckelroll i de globala klimatförhandlingarna. Även Makoma Lekalakala i föreningens sydafrikanska samarbetsorganisation Earth Life utsågs till hedersmedlem.

Silverfalkar för förtjänstfullt föreningsarbete delades ut till Inga-Britt Persson, Tärnsjö, som driver Gröna kunskapshuset  vid Färnebofjärdens nationalpark och Gert Ericsson, Skultuna, som byggt upp fågel- och naturparadiset Sågdammen vid Svartån. Föreningens skogspris gick till Bertil Andersson, Vimmerby, för hans insatser för skogens biologiska mångfald vid sjön Yxern. Han har bland annat tagit initiativ till flera biotopskydd och naturvårdsavtal på sina marker.

Vid riksstämman klubbades också föreningens framtidsstrategi för åren 2019-2022.

Här kan du se ett bildsvep från riksstämman på Sveriges Naturs Facebook.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X