Naturliga skogar klarar torka bättre

Gamla naturskogar där arter som lavskrika trivs blir allt ovanligare. Foto: Karl Ander Adami / Getty Images

Naturliga skogar klarar torka bättre

Under den extremvarma sommaren 2018 drabbades brukade produktionsskogar hårdast av torkan. Det visar ny studie från Lunds universitet.

Forskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor från kinesiska Wuhan University och amerikanska Lawrence Livermore National Laboratory jämfört olika skogstypers påverkan under den extremvarma sommaren 2018 i Sverige.

I studien användes satellitbilder och karta över 300 så kallade primärskogar, eller naturskogar, de idag sällsynta skogar som knappt har påverkats av människan. Dessa jämfördes med brukad skog i närheten.

Resultatet, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research Letters, visar att den orörda skogen stod sig bättre mot torkan än produktionsskogen. Forskarna vet ännu inte varför naturskogarna blev betydligt mindre påverkade av torkan.

– Det skulle kunna vara trädens generellt högre ålder och storlek som kanske ger djupare rötter och diversitet. Eller att det finns mer vatten i dessa ekosystem, kanske till följd av att de inte är dikade. Men just nu har vi ingen aning om vad som gör primärskogarna mer stabila under torka, säger Julika Wolf, en av studiens författare.

Brandrisken ökar

Med långvarig torka ökar också risken för bränder, eftersom jordens humuslager och naturliga brandbarriärer som myrar och sumpskogar torkar.

Läs mer: Där skogen brinner

Sveriges Natur rapporterade nyligen om hur skogsägare och ekologer i Frankrike efter de senaste årens massiva bränder jobbar för att anpassa skogsbruket till en varmare värld. På sydligare breddgrader talar experterna om vikten av att undvika monokultur i skogen.

– Vi kan inte fortsätta som tidigare och bara plantera tall eller eukalyptus. Lösningen existerar, vi behöver göra en mosaik av olika arter, blanda upp tallen med lövträd som ek, och gynna den naturliga återväxten. Det brinner mindre och inte lika snabbt. Det finns bevisat i många olika studier att biologisk mångfald är lönsamt, säger Aurélien Caillon, botaniker och ekolog vid Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X