Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Naturens vinnare och förlorare i fotoutställning

Under kommande året är Naturfotograferna på utställningsturné med bilder på 35 arter som finns i svensk natur. En av dem är apollofjärilen, som är vanlig på Gotland men som gått starkt tillbaka på andra håll i Sverige. Foto: Torbjörn Arvidsson/N.

Naturens vinnare och förlorare i fotoutställning

Vilka djurarter i svensk natur är vinnare respektive förlorare? Det skildrar Naturfotograferna med en turnerande utomhusutställning om det vilda djurlivet och hoten mot det, där 35 arter delas upp i just dessa kategorier.

”Vinnare och förlorare i svensk natur” är temat för föreningen Naturfotografernas fotoutställning som nyligen invigdes. Första stoppet är Uppsala, där 35 bilder tagna av medlemmarna själva står uppradade utomhus i Vasaparken utanför museet Biotopia.

Fotografierna på de olika djuren som alla finns i svensk natur är noga utvalda för att skildra temat. Varje bild representerar en art som under det senaste halvseklet ökat eller minskat i antal i Sverige – och därmed klassas som antingen vinnare eller förlorare.

– Temat är som en förenklad titel på en komplicerad fråga. Vårt resonemang kring vinnare och förlorare framstår som ytligt, och det är meningen. Poängen är att väcka intresse hos människor som sedan kan fördjupa sig allt eftersom, säger Magnus Elander, naturfotograf, utställningens initiativtagare och en av dess projektledare.

Magnus Elander bredvid sitt fotografi av en brunbjörn, en av utställningens vinnande arter. Foto: Clara Jonsson

Till fotona hör bildtexter som vetenskapsjournalisten och naturfotografen Henrik Ekman skrivit. Innan bandet till utställningen klipptes i Vasaparken, fylld med naturfotografer och nyfikna förbipasserande, höll han ett tal om arters återkomst och nedgång. Därefter flockades åskådarna runt bilderna och guidade visningar tog vid.

Komplicerad vinnare

Bland vinnarna finns arter som brunbjörn och havsörn. Berguv däremot, är aningen mer komplicerad att kategorisera. Magnus Elander förklarar att de förr betraktades som skadedjur, vilket ledde till att de förföljdes och därmed minskade i antal. Tack vare privata initiativ där berguvar föddes upp i fångenskap och släpptes ut, ökade de till slut i antal. På lång sikt är de därför en tydlig vinnare, men de senaste åren har de minskat i antal och det är ingen som vet riktigt varför.

Berguven förföljdes i gamla tider och när den fridlystes för sjuttio år sedan stod de flesta gamla uvberg tomma. Fredningen kom just som uvarna mötte ett nytt hot från olika miljögifter. Men användningen av kvicksilver och DDT förbjöds, samtidigt som ideella naturvårdare började föda upp uvar som släpptes ut. I slutet av 1990-talet nådde stammen en topp på cirka 600 par. Många soptippar fick sitt eget par uvar som levde gott på alla råttor. Nu är tipparna stängda och uvstammen har på senare år gått tillbaka. Ingen vet riktigt varför. Foto: Viktor Sundberg/N. Text: Henrik Ekman/N.

– Det är olika dokumentära bilder, inte några konstfoton. Det blir som att visa musklerna med bilderna vilket får folk att stanna upp på gatan, precis som hon där gör nu, säger Magnus Elander och pekar mot fotot på en färggrann brushane framför vilken en person stannat upp och börjat läsa om arten.

När betande djur höll växtligheten kort på södra Sveriges strandängar var det flera nordliga vadarfåglar som även häckade i söder. Brushanen var en av dem. Men när betet upphörde och markerna växte igen tackade den för sig. Idag får vi åka upp till norrländska myrar för att se brushanarna utföra sitt stumma arenaspel, iförda sina engelska domarperuker i varierande kulörer. Men även här har det skett en betydande minskning av antalet. Kanske till och med en halvering under de senaste decennierna. Foto: Brutus Östling/N. Text: Henrik Ekman/N.

Med utställningen vill Naturfotograferna öka kunskapen kring arter i den svenska naturen och uppmärksamma hoten mot dem.

– Jag gillar utomhusutställningar. Det är ett demokratiskt format som tilltalar en bredare publik. Folk som är ute och går kanske ramlar in utan att det är planerat. Är bilderna bra så fastnar man och läser då nog gärna om dem också, säger Staffan Widstrand, författare och naturfotografen bakom utställningens bilder på havsörn och vitryggig hackspett.

Staffan Widstrand bredvid sitt fotografi av en havsörn. Arten har gjort stark återkomst i svensk natur och klassas som en vinnare. Foto: Clara Jonsson
Johan Lind. Foto: Clara Jonsson

Många av arterna är vinnare för att de tidigare varit förlorare, förklarar naturfotografen Johan Lind.

– Nu har vi nya förlorare, eftersom det blir mindre yta för det vilda när vi människor bestämmer över naturen och tränger ut arter.

Johan Lind har fotograferat en av utställningens förlorare, snoken.

– Det är en art som enkelt kommer tillbaka när man skapar våtmarker. Naturen svarar fint bara vi låter den komma tillbaka.

Minskningen av antalet gårdar med djur har drabbat snoken hårt. När gödselstackarna blivit allt färre har den fått svårt att hitta bra ställen att lägga sina mjuka ägg. Inne bland spillning och halm fann snokhonan perfekta förhållanden. Nu får hon ofta leta förgäves och antalet snokar har minskat kraftigt, särskilt i Norrland. På Gotland har även utdikningar slagit hårt mot snoken. Om du träffar på en snok – njut. Den är både ofarlig och vacker att se på. Foto: Johan Lind/N. Text: Henrik Ekman/N.

I Uppsala samarbetar Naturfotograferna med museet Biotopia, som tagit fram pedagogiskt material kopplat till utställningen och kommer bjuda in skolor så att elever får möjlighet att lära av den.

Biotopias verksamhetsledare Karin Lindström. Foto: Clara Jonsson

– Vi är jätteglada över att ha utställningen här och att kunna jobba med skolklasser framöver. Temat ligger varmt om hjärtat och ger inspiration och en bra bild av bevarandet av arter, säger Karin Lindström, verksamhetsledare på Biotopia.

I Uppsala visas utställningen fram till 26 september. Därefter turnerar den runt i Malmö, Jönköping, Falun och Luleå under hösten 2021 samt våren och sommaren 2022. På varje ort samarbetar Naturfotograferna med ett kommunalt eller regionalt museum.

Mer information och utställningsdatum hittar du på Naturfotografernas hemsida.

Läs mer om naturfotografering:

Brutus Östling tipsar om bättre naturbilder
Fotografer fångar våtmarkernas skönhet
Starka känslor i möten med djur
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter