Annons
Naturen håller öppet när städerna stänger

I Sverige finns tillgång till så mycket parkyta och stadsnära natur att ingen behöver trängas. Foto: Getty

Naturen håller öppet när städerna stänger

När städerna stänger igen håller naturen öppet. Stadsnära natur och parker är bra för att både hålla social distans och bättra på hälsan, enligt miljöforskaren Matteo Giusti.

– Sverige är ett helt unikt land i dessa coronatider genom att betona vikten av social distans utan att stänga samhället. Här har naturen och parkerna kommit att spela en extra viktig roll. Data visar en betydande ökning av ­antalet parkbesök sedan pandemin utbröt, säger ­Matteo Giusti, miljöforskare vid Högskolan i Gävle.

Tillsammans med fyra andra forskare har han gjort en studie om den stadsnära naturens roll som källa till återhämtning och motståndskraft under pan­demin. I de flesta länder har myndigheterna stängt offentliga parker för att minska smittspridningen.

– I Italien, där jag kommer ifrån, har vi inte tillgång till större grönområden i städerna och de som finns är allt för små för att kunna rymma många människor. Regeringen blev därför tvungen att stänga parker och naturområden av hänsyn till spridningsrisken.

Här har Sverige en fördel.

– Till och med i en miljonstad som Stockholm finns det tillgång till så mycket parkyta och stadsnära natur att ingen behöver trängas utan med gott samvete kan vara ute och röra sig i friska luften.

Hur kan då den urbana naturen hjälpa?

– Den är ett perfekt krisinstrument genom att både främja social distans och ­stärka vår fysiska och mentala hälsa. Vi kan här lätt umgås med familj, vänner och grannar på lagom distans utan att riskera att bli smittade. Det skapar en social samman­hållning och en känsla av gemenskap som är extra viktig i tider som denna.

I studien lyfts en rad positiva effekter fram som forskning visat att naturvistelser kan ha. Naturen inger lugn och avkoppling och blir en frizon där man kan slippa stress, oro och instängdhet som karantänen och pandemin medför. Fysisk aktivitet stärker kroppen, ger motståndskraft mot smittan och har även visat sig lindra ångest och posttraumatiska symtom. Välbehövligt för att motverka den mentala hälsokris som riskerar att komma i spåren av pandemin på grund av sjukdom, arbetslöshet och minskade inkomster.

Intresset för utevistelser väckarklocka

I längden kan det nyvakna intresset för utevistelser bli en väckarklocka för synen på natur, klimat och samhälle, hoppas Matteo Giusti.

– Människor som annars inte skulle ha spenderat ­fritiden i naturen är nu ute dagligdags. Förhoppningsvis håller dessa vanor i sig och blir en påminnelse om ­naturens och djurlivets roll i våra liv. Att vi bättre förstår värdet av både mänskliga relationer och ett mer hållbart samhälle. På så sätt skulle pandemin också kunna leda till något positivt.

Studien:

Matteo Giusti m fl:

Urban nature as a source of resilience during social distancing amidst the coronavirus pandemic, i tidskriften Landscape and Urban Planning.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X