Annons
Nätprotester stoppade luftburen kraftledning

Nätprotester stoppade luftburen kraftledning

Tillsammans lyckades engagerade Orustbor stoppa den stora luftledningen tvärs över ön. Vattenfall ville bygga en 17 kilometer lång luftburen kraftledning, men Elmarknadsinspektionen gav de som protesterade rätt. Bland andra lokala Naturskyddsföreningen.

Facebookgruppen Stoppa Vattenfalls luftledning över Orust fungerade som ett nav för protesterna.

– Opinionen är viktig i dag, det känns bra, säger Kennet Carnbring, en av de som jobbat med opinionsbildning genom gruppen.

Den 10 januari beslutade Elmarknadsinspektionen att avslå Vattenfalls nätkoncession för den planerade 40 kilovolts luftledningen på västra Orust i Bohuslän. Enligt beslutet uppfyller den ansökta ledningen inte miljöbalkens krav på lämplig lokalisering i kombination med bästa möjliga teknik. Kostnaden för markkabel är inte orimlig i förhållande till nyttan.

Länsstyrelse, kommun, markägare och organisationer som LRF och den lokala Naturskyddsföreningen ställde sig bakom protesterna mot luftledningen.

Elmarknadsinspektionen skriver att cirka 100 remissvar skickats in utöver att facebookgruppen med cirka 900 medlemmar protesterat. Sakägare och myndigheter är eniga i motståndet mot luftledning och för markledning. Myndigheten refererar kritik mot samrådsprocessen och att Vattenfall ”inte tagit hänsyn till folkviljan”.

– Vi är många som varit engagerade och det verkar som att myndigheterna tagit till sig våra synpunkter. Det duger inte att stora statliga bolag bara kör över folk, säger Kennet Carnbring till Sveriges Natur.

Höga naturvärden påverkas

Naturskyddsföreningen på Orust skrev i sitt remissvar om höga naturvärden som skulle påverkas av luftledningen, bland annat berguvsreviret vid Boxvik, Orusts enda rikkärr och skalbanken vid Hjortsbacken.

Föreningen ifrågasatte också Vattenfalls kostnadsberäkningar av luft- och markalternativ. Man efterlyste ett helhetsgrepp där även påverkan på natur och landskapets visuella värden ryms.

– Vattenfall hävdar att kostnaden för en markkabel är högre. Men vi tycker att de inte räknar med alla kostnader. Vissa är svåra att sätta pengar på, säger Jonny Andersson som skrev remissvaret.

Han är glad över Elmarknadsinspektionens beslut.

– Vi var rädda att det skulle kunna bli en luftledning ändå, trots att så många var emot. Men än är det ju inte klart, Vattenfall kan fortfarande överklaga till Mark- och miljödomstolen.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter