Miljörörelsen växlar upp valarbetet

Många av Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund delar ut material om riksföreningens granskningar av riksdagspartiernas politik. Foto: Mari Andersson

Miljörörelsen växlar upp valarbetet

Höstens val närmar sig och inom Naturskyddsföreningen pågår ett intensivt arbete inför den 11 september, både lokalt och nationellt. Mycket handlar om att få klimat och miljö högre upp på den politiska agendan.

Många av Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund granskar politiken lokalt. På flera håll runt om i landet anordnas utfrågningar av lokala politiker.

– Vi känner i nuläget till ett 70-tal kretsar och länsförbund som genomför aktiviteter och projekt kopplat till lokala och regionala val. Av dessa vet vi just nu att 45 genomför lokala valenkäter, säger Ida Wahlund, ansvarig för mobiliseringen i valprojektet och verksamhetsuvecklare vid Naturskyddsföreningens rikskansli.

Inför valet 2018 genomförde minst 58 kretsar och länsförbund aktiviteter.

Fokus på både lokal och nationell politik

I år har det också för första gången varit möjligt för aktiva inom Naturskyddsföreningen att använda sig av tryckmaterial framtaget av rikskansliet. 90 av föreningens kretsar och länsförbund har hittills beställt av materialet. De bidrar nu till föreningens riksdagsvalkampanj genom att sprida foldrar och affischer som lyfter riksföreningens valgranskningar.

– Det är jätteroligt att intresset är så stort. Vi har till och med fått trycka upp extra material för att det ska räcka till alla som vill ha, säger Ida Wahlund.

Är det något som skiljer den här valrörelsen mot tidigare?

– Det är ett helt annat läge än 2018. Det känner man av, det finns en frustration över att miljöfrågorna inte är mer på agendan. Det finns en enorm vilja att vara med och påverka, det har det gjort också tidigare val men nu är det extra tydligt. Jag måste också säga att jag är så himla imponerad över det stora engagemanget. Många kretsar och länsförbund hade det väldigt tufft under och efter pandemin, att trots det kunna växla upp på det här sättet är fantastiskt bra jobbat.

Ida Wahlund säger också att det är fler kretsar och länsförbund som samarbetar med andra lokala aktörer än inför tidigare val. En av de kretsar som satsat på just det är Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd. De har granskat den lokala politiken i Umeå tillsammans med Fridays For Future, Extinction rebellion Umeå och Jordens vänner.

– Jag skulle säga att samarbetet har varit en förutsättning för att kunna genomföra vår valsatsning. Vi har varit fler som hjälpts åt och har kunnat dela upp arbetet mellan oss och därför haft mer resurser och hunnit mer, säger kretsens ordförande Liv Oscarsson.

Granskat genomförd politik och ambitioner för framtiden

Det är Naturskyddsföreningen som stått för granskningen av den lokala partiernas genomförda klimat- och miljöpolitik och en del av kretsens budget har gått till att anställa en konsult som granskat vad de lokala partierna gjort för miljö och klimat i Umeå den senaste mandatperioden. Som en fortsättning på granskningen har den större arbetsgruppen tagit fram en enkät där de frågar partierna om deras miljö- och klimatambitioner.

Metoden som använts i Umeå kan beskrivas som en lokal motsvarighet till Naturskyddsföreningens granskningar av riksdagspartiernas miljö- och klimatpolitik. Resultatet finns att ta del av på Naturskyddsföreningen Umeå med omnejds hemsida och på gruppens lokala valkampanjsida.

Ordförande Liv Oscarsson har tagit tjänstledigt under augusti och september för att kunna fokusera fullt ut på gruppens valarbete. Han arbetar framför allt för att sprida resultatet av granskningen och enkätsvaren.

– Just nu håller jag på att intervjua representanter från alla partier om deras miljö- och klimatpolitik till vår podd ”Naturskyddsföreningen förstår inte”. Eftersom jag gör alla intervjuer och klipper allt material på en och samma vecka är det intensivt, men det känns viktigt, kul och meningsfullt att jobba med valet fullt ut nu i några veckor. Sen om vi når ut eller inte är ju svårare att faktiskt mäta, säger han.

Vill nå så många som möjligt

Gruppen har också jobbat mycket med att sprida information om resultaten från granskningen och enkäten i sociala medier och planerar att hålla en utfrågning av partirepresentanter den 30 augusti. Dessutom ska de delta på mässor, en klimatfestival, arrangera klimatdemonstrationer och informera väljare vid valstugorna.

Liv Oscarsson är ordförande för Naturskyddsföreningen Umeå med omnejd. Foto: Freja Wagner.

– Vårt mål är ju inte att få någon att rösta på ett visst sätt, men vi vill att väljarna ska veta vad partierna står för och kräva att de kan svara på hur de tänker när det gäller klimat och miljö. Tyvärr har media inte varit så bra på att lyfta det, så det krävs att någon gör informationen tillgänglig, säger Liv Oscarsson.

Arbetet har finansierats genom en kombination av sparade medel och bidrag.

– Vi är delvis finansierade av pandemin kan man säga. Redan när jag blev ordförande 2019 hade vi ett ganska bra kapital och under pandemin var det svårt att anordna aktiviteter och göra av med pengar. Dessutom har riksorganisationen gett valprojektbidrag och vi har fått ett bidrag av Umeå kommun, säger Liv Oscarsson.

Naturskyddsföreningens riksförenings valarbete finansieras av insamlade medel, det vill säga medlemsavgifter och gåvor. I samband med årets valprojekt har riksföreningen delat ut 514 700 kronor i projektbidrag till kretsar och länsförbund. Sammanlagt har 24 av Naturskyddsföreningens kretsar och länsförbund beviljats projektbidrag för att arbeta med valet 2022. Många av kretsarna har samlat information om sina valsatsningar på sina hemsidor.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X