Miljögifter kan orsaka typ 2-diabetes

Höga halter av bland annat insektsbekämpningsmedel kopplas till hög risk att få typ 2-diabetes.

Miljögifter kan orsaka typ 2-diabetes

Höga halter av olika miljögifter i blodet är relaterade till en hög risk att få typ 2-diabetes. Att minska mängden miljögifter i samhället skulle kunna leda till minskat lidande och stora besparingar inom vården.

Det visar en ny studie vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Utgångspunkten är en studie av förekomsten av miljögifter som PCB, insektsbekämpningsmedel, ftalater (mjukgörare i plaster och i kosmetika/huvdvårdsprodukter)  och fluorerade ämnen (bland annat i brandskum och vattenavstötande material) relaterat till typ 2-diabetes hos 1000 äldre Uppsalabor.

Höga halter av de undersökta ämnena kan förklara 13 procent av diabetesförekomsten, enligt studien. Det kan jämföras med fetma, den vanligaste riskfaktorn, som förklarar 40 procent.

– En minskning av dessa miljögifter med 25 procent skulle enligt våra beräkningar kunna minska diabetesförekomsten i Europa med cirka 150 000 individer och leda till en kostnadsbesparing på 45 miljarder svenska kronor per år inom sjukvården, säger professor Lars Lind.

Kostnadskalkylen, som gjorts tillsammans med den amerikanske forskaren Leonardo Trasande, New York University, har fått stor internationell uppmärksamhet.

Det har under flera år kommit allt fler bra studier som visar oroväckande samband mellan miljögifter och ohälsa.

– Men det fortsätter att vara ett lågt intresse för denna typ av forskning, vi behöver ökade möjligheter att göra fler och större studier och det behövs dessutom djurstudier som kan påvisa orsakssamband samt förklara de bakomliggande mekanismerna, säger docent Monica Lind.

LÄS hela studien

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X