Licensjakt på lodjur får kritik

Hittills har beslut fattats av sju länsstyrelser i mellersta Sverige om jakt på ett trettiotal lodjur.

Licensjakt på lodjur får kritik

Lodjuren ökar i antal. Beslut om licensjakt har tagits i ett antal län i mellersta Sverige. Jakten har överklagats av Rovdjursföreningen, som anser att den riskerar att bryta lostammens uppgång.

Förra vintern fanns enligt Naturvårdsverkets inventering cirka 1300 lodjur i Sverige, spridda över större delen av landet. Stammen ökar från år till år, främst i mellersta och södra Sverige. Målnivån för en hållbar förvaltning av lo är, enligt verket, minst 870 individer. Därför har man på senare år tillåtit licensjakt på lodjur i ett antal län.

LÄS OM lodjursstammen på Naturvårdsverkets webbplats

Lodjursjakten sker huvudsakligen under mars månad. Hittills har beslut fattats av sju länsstyrelser i mellersta Sverige om jakt på ett trettiotal djur. Åtta djur får också fällas i Norrbotten. Jämtlands län har ännu inte fattat sitt beslut. Men förra året sköts 29 lodjur i länet, främst i fjällen och inom renskötselns åretruntmarker. Västerbotten och Västernorrland är heller inte klara med sina beslut.

Lodjur är fridlysta och får endast jagas efter särskilda beslut av myndigheterna, dels i form av skyddsjakt mot individer som dödar tamdjur, dels i form av en årlig licensjakt. Naturvårdsverket fastställer miniminivåer och tillåter bara licensjakt om antalet föryngringar överstiger miniminivån inom länet. För hela landet är miniminivån 147 föryngringar. Vintern 2015/16 fanns enligt verkets inventering drygt 220 familjegrupper av lodjur i landet, därför kan licensjakten få äga rum.

Överklagade jaktbeslut

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat licensjakten på lodjur i Gävleborgs, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Dalarnas och Västra Götalands län. Rovdjursföreningen menaratt lodjuren i fem av dessa län gör väldigt lite skada på tamdjur och att det därför inte är befogat med någon lodjursjakt alls. I Västra Götaland har det skett ett antal angrepp från lodjur på betande får, därför kan viss jakt accepteras, men inte på så många som åtta djur, vilket är årets tilldelning inom länet. Jakten borde enligt Rovdjursföreningen då också vara utformad som skyddsjakt istället för som en allmän licensjakt.

LÄS Rovdjursföreningens överklagande

Lodjur är känsliga för jakt. Populationen har varierat rätt mycket upp och ned under senare år på grund av effekterna av både illegal jakt och laglig jakt. Vintern 2013/14 stoppades licensjakten i Mellansverige för att stammen skulle få en chans att återhämta sig. Enligt Rovdjursföreningen finns det nu risk att återhämtningen avbryts och vänds till en ny minskning.

Lostammens utveckling i förhållande till den fastslagna miniminivån för antalet föryngringar.
Lostammens utveckling i förhållande till den fastslagna miniminivån för antalet föryngringar.

Det norra rovdjursförvaltningsområdet, som omfattar Norr- och Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, sammanfaller också med de län där renskötsel bedrivs. För dessa län är miniminivån sammantaget 66,5 lodjursfamiljer. Den senaste inventeringen visar på minst 112 familjegrupper där. Här behöver stammen enligt viltförvaltningsplanen alltså minskas avsevärt för att inte orsaka för stora skador på renskötseln. Enligt Rovdjursföreningen är det därför desto viktigare att begränsa jakttrycket i mellersta Sverige.

LÄS OM den svenska vargstammen

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X