Lägre energiförbrukning i coronasmittans spår

Energiförbrukningen har minskat i Italien och Spanien på grund av coronaepidemin. FOTO: Getty Images

Lägre energiförbrukning i coronasmittans spår

Nedstängningen av hela länder speglas i minskad av elförbrukning, visar statistik framtagen av brittiska tankesmedjan Ember. Italien minskade sin elförbrukning i mars med 20 procent på grund av landets åtgärder mot coronaviruset. Frankrike och Spanien har också stora nedgångar. I Sverige ser man ännu inte några sådana effekter.

Tankesmedjan Ember i London är inriktad på att fasa ut kol och är kända för sin förmåga att snabbt bearbeta stora datamängder om framförallt el. 

När de nu försöker se vart vi i Europa kan vara på väg, tittade de först på data från Kina, som ju nåddes av epidemin tidigare. 

Minskade i Kina

I Kina minskade elförbrukningen i januari-februari med åtta procent, som en del av en dramatisk produktionsminskning, enligt kinesisk statistik som Ember återger. Tillverkningen av bilar minskade med 46 procent, telefoner med 33 procent, cement med 30 procent och kol med sex procent. 

I Hubei-provinsen var elförbrukningen i slutet av mars 30 procent under vad den var ett år tidigare, skriver Ember. 

I en lägesbild för utvecklingen vecka elva och tolv, när stora delar av Europa stängde ner, finner Ember att elförbrukningen minskat i alla europeiska länder med två till sju procent från vecka till vecka, korrigerat för temperatur. Det är redan det ganska mycket i den annars ganska trögrörliga sektorn. 

Dyra bränslen minskar först

I Italien minskade energiförbrukningen med tolv procent, utöver en minskning veckan innan med åtta procent, så det blir 20 procent på två veckor. I norra Italien har elanvändningen minskat med 25 procent. I Spanien är minskningarna nästan lika stora, särskilt från torsdagen den 19 mars och troligen även i Frankrike, men där saknas data för en del av dagarna. 

Tre veckor i Italien i elstatistik, i megawatt. Elförbrukningen minskar varje natt och varje helg. Nu minskar den också varje vecka. Klicka på bilden för källa.

Ember har inte analyserat vilka bränslen som minskat mest, men det kan inte vara sol-, vind- och vattenkraft, knappast heller i någon högre grad kärnkraft eftersom elmarknaden fungerar så att kraftverk med dyra bränslen drar ner först. Gas och stenkol kostar pengar så man kan spara på att inte använda dem. Man sparar däremot ingenting genom att stänga av sol-, vind- och vattenkraft. Tvärtom är förnybar kraft ofta subventionerad, så det kan löna sig att köra sådana kraftverk även om priset är noll eller till och med negativt. Kärnkraft har lägre bränslekostnad än stenkol och gas.

Det betyder att elproduktionen har minskat i framförallt fossila kraftverk, så koldioxidutsläppen måste ha minskat, och även andra utsläpp från elproduktion.

Spanien minskade elförbrukningen med 7,9 procent för hela månaden mars, vilket pekar mot en ännu större minskning i slutet av månaden och framåt.

Syns inte i svensk statistik än

I Sverige har elförbrukningen minskat långsamt sedan 2001, och det är svårt att se något tydligt mönster fram till 22 mars i statistik från Energiföretagen. Den stora nedgången i ekonomiskt aktivitet, till exempel i fordonsindustrin, har inte på samma sätt drabbat den elintensiva industrin så mycket, i alla fall inte än.   

I Sverige har elförbrukningen inte minskat de senaste två veckorna, till och med den 29 mars, enligt Energiföretagens Kraftläget. Det gäller såväl verklig förbrukning som temperaturkorrigerad.

Temperaturkorrigeringarna för Sverige är dock problematiska eftersom det nästan alltid är varmare än normalt. Det kan förklara varför Ember, som använt data från den europeiska nätorganisationen ENTSOE, räknat fram en minskning i Sverige som inte bekräftas av inhemsk statistik.

Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Senaste nyheterna

Islands röda guld

Klimatkrisen i bokhyllan

Den tysta cancern efter Tjernobyl