Tigray när Sveriges Natur besökte regionen år 2013. Foto: Mats Hellmark

Krig stoppar bistånd

Det snart 18 månader långa kriget i Etiopien har slagit hårt mot Naturskyddsföreningens biståndsprojekt i landet. Alla insatser i Tigray är sedan länge inställda.

Naturskyddsföreningen har stöttat småbrukare inom jord- och skogsbruk i Etiopien sedan 2005. En del av arbetet har genomförts i den norra regionen Tigray, där alla biståndsinsatser fick blåsas av i och med kriget som startade i november 2020.

Läs mer: Ekobönder ökar etiopisk skörd

I maj 2022 har det gått 18 månader sedan kriget inleddes och Naturskyddsföreningen tvingas nu omfördela resurserna i projekten. I Tigray går det inte att jobba, inte ens med att leverera utsäde.

– Redan i början av konflikten bröts all kommunikation med Tigray. Ett tag såg det ut som att man skulle kunna få in utsäde, men det visade sig snart omöjligt på grund av problem med transporter och logistik. Sedan juli 2021 har arbetet helt avstannat, säger Malin Stråle, jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningens internationella avdelning.

Samarbetsorganisationen Institute for Sustainable Development (ISD) är framför allt verksam inom jordbruksfrågor, medan den andra organisationen, MELCA, jobbar med skogsbruk. Naturskyddsföreningen jobbar inte med MELCA just i Tigray, däremot med ISD. 

Stort behov av hjälp

Hösten 2021 spred sig konflikten till fler regioner, bland annat Amhara där ISD också arbetar, varför det varit svårt att arbeta på plats. Enligt Malin Stråle har striderna avtagit och arbetet har kunnat återupptas. 

Representanter för ISD beskriver hur många människor fått sina liv sönderslagna och är i stort behov av hjälp. Odlingar har förstörts, utsäde har stulits och djur har slaktats. 

Naturskyddsföreningen kan inte finansiera humanitära insatser, men kommer under 2022 att omfördela insatserna i Etiopien för att kunna leverera utsäde, verktyg, mindre djur som kycklingar och gödsel. Detta för att hjälpa människor i de regioner som angränsar till Tigray att komma på fötter igen. 

– Vi måste först stödja dem så att de klarar sig, för att sedan återuppta våra utbildningar, säger Malin Stråle. 

Tigray är fortfarande avskuret, och det är mycket svårt att få in nödhjälp. I slutet av mars öppnade regeringen i Etiopien för en humanitär vapenvila.

Artikeln publicerades i
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X