Kommuner kräver 200 miljoner kronor efter Think Pink-skandal

Företaget Think Pink är åtalade i vad som beskrivs som Sveriges största miljöbrott. Foto: Kristin Karlsson.

Kommuner kräver 200 miljoner kronor efter Think Pink-skandal

Tre av de femton kommuner som drabbats av det åtalande företaget  NMT Think Pinks avfallsdumpning kräver skadestånd. Anspråken uppgår till strax över 200 miljoner kronor, visar en granskning av Sveriges Natur.

Botkyrka kommun begär 125 miljoner kronor i skadestånd av det numer konkursade företaget Think pink. Västerås kommun och Laxå kommun gör anspråk på 66 miljoner respektive 9,5 miljoner kronor.

– Vi hade verkligen behövt de här pengarna till något vettigare, men jag har inga större förhoppningar, säger Monica Nordin-Stolpe (C), kommunalråd i Västerås och ordförande i stadens miljö- och konsumentnämnd.

Laxå kommun har ännu inte landat i ett exakt skadeståndsanspråk och säger att det kommer specificeras längre fram i processen med åklagare och polismyndighet.

Läs mer: Ökat behov av sanering efter Think pink

– Siffran 9,5 miljoner kan komma att förändras både uppåt och nedåt, skriver Ingmar Unosson, kommunchef i Laxå, i ett mail till Sveriges Natur.

Förbereder sig på saneringskostnader

I Botkyrka kommun, som drabbats av avfallsdumpning på flera platser, förbereder sig den politiska ledningen på kommande saneringskostnader.

– Det är inte rimligt att Botkyrkaborna ska betala för sanering, men det kommer förmodligen vara ett nödvändigt ont, säger kommunstyrelsens ordförande Stina Lundgren (M).   I det åtal som väckts mot Think Pink pekas totalt 21 platser i 15 kommuner där företaget anses ha dumpat avfall. De andra kommunerna som drabbats av Think Pinks avfallsdumpning är Eskilstuna, Flen, Gullspång, Haninge, Huddinge, Håbo, Norberg, Norrtälje, Skövde, Strängnäs, Uppsala och Östhammar.

Läs mer: Obetald nota för avfallsbranden i Kagghamra

Dessa kommuner säger till Sveriges Natur att några skadeståndsanspråk inte är aktuella i deras fall. Det beror bland annat på att avfallet inte dumpats på kommunal mark eller det inte behövts någon sanering.

Kommunen är inte markägare

Företrädare för Eskilstuna kommun uppger att den inte behövt vidta några åtgärder utöver regelbunden tillsyn och att kommunen inte är markägare.

– Men tillsynsavgifter har fakturerats och ligger därmed sannolikt i konkursboets kostnader, skriver Anna Norberg, områdeschef miljö och bygg, i ett mejl.

I Flen städades Think Pinks avfall upp relativt snabbt efter att fastigheten för avfallet sålts. Därför har kommunen inte lagt något skadeståndsanspråk.

I Gullspång ligger inte avfallet på kommunal mark och kommunen begär inte något skadestånd, skriver Mats Öman, kommundirektör.

– Om massorna skulle bli kvar utan hantering så kan det bli en process då länsstyrelsen eller vår egen miljö- och byggnadsnämnd kopplas in med sina miljöinspektörer. Men om jag förstått det hela rätt så har Think Pink ett avtal med en privat fastighetsägare som nu behöver hantera ärendet med massorna. Om denna person driver någon form av åtal mot Think Pink har vi ingen kännedom om, lägger han till.

Komplext upplägg

Av Sveriges Naturs granskning framgår det att det komplexa upplägget med flera olika aktörer komplicerar en eventuell skadeståndsprocess.

– Vi håller på att titta på detta med skadestånd, men eftersom det har använts målvakt i detta ärende så är det svårt, svarar Johan Nilsson, miljöchef i Östhammars kommun på Sveriges Naturs frågor.

I Norrtälje kommun ligger avfallsmassorna på privatägda fastigheter och därför har kommunen inga skadeståndsanspråk på företaget.

– Det här är en rätt krånglig affär, det visar inte minst att åtalet innehåller 45 000 sidor. På de fastigheter som figurerar i åtalet och som tagit emot massor från Think Pink är det ju fastighetsägaren som bett företaget komma med massorna. Det är alltså inte så att Think Pink bara åkt och hällt ut massor på slumpvis vald plats, skriver Lars Lindberger, presschef på Norrtälje kommun.

Han skriver också att kommunen däremot har synpunkter på att fastighetsägarna inte följt gällande lagstiftning. Bland annat har fastighetsägarna ålagts att forsla bort massorna.

En fastighetsägare har belagts med vite på tre miljoner kronor. En annan har ett vitesföreläggande på 200 000 kronor per månad eftersom ägaren ännu inte tagit prover på massorna.

Läs också: Bränder visar brister i kontroll av dioxinutsläpp

Think pink har använt målvakter

Det avfalls som dumpats i Norbergs kommun har sitt ursprung hos Think Pink, som sedan dess gått genom flera personer, enligt kommunens miljöchef Petter Isacson.

– Vi ser i dagsläget inte behovet av skadestånd och företaget är inte direkt ansvarig för dumpningen i här, skriver han.

I samband med att åtal väcktes mot Think Pink den 28 december 2023 skrev åklagare Linda Schön i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten att de brott som företaget anklagas för är mycket allvarligt.

”För det första sett till de höga halter av PCB7, PAH-H, bly, kvicksilver och arsenik som anträffats, vilket i sig innebär en risk för människors hälsa och miljön. För det andra utifrån de stora mängder bygg- och rivningsavfall som hanterats. Det som är skrämmande med miljögifter är att vi många gånger inte ser effekterna direkt utan det blir nästa generation som får betala priset.”

Enligt Åklagarmyndigheten är Think Pink-skandalen det största miljöbrott myndigheten någonsin behandlat. Detta främst med tanke på hur många år den organiserade avfallsdumpningen pågick.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X