”Koldioxidutsläppen måste halveras till år 2030”
Metanutsläpp

Olje- och gasfält i USA släpper ut stora mängder metangaser. Enligt forskare kan dessa utsläpp, tillsammans med kväveoxidutsläpp öka den globala temperaturen med 2,7 grader. Foto: Mario Tama/Getty Images

”Koldioxidutsläppen måste halveras till år 2030”

En ny rapport från forskningsnätverket Future Earth varnar för att världen kan vara på väg att passera gränsen för att stoppa en global temperaturökning på 1,5°C. Lägger man på ökade utsläpp av metan och kväveoxid kan världen redan vara på väg mot en uppvärmning på 2,7°C.

Världens länder måste halvera sina utsläpp av växthusgaser till år 2030 och nå netto-noll utsläpp tio år senare. Det framgår av rapporten 10 New Insights in Climate Sciencesom offentliggjordes under torsdagen den 4 november.

Bakom rapporten står det globala forskarnätverket Future Earth, i samarbete med Earth League och World Climate Research.

”Vetenskapen är tydlig, att gå över 1,5°C uppvärmning kommer att ställa människor och samhällen runt om i världen inför stora svårigheter, och ökar risken för att passera kritiska tipping points som reglerar klimatsystemet”, skriver professor Johan Rockström, chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research och en av ledarna för Earth League, i ett pressutskick från Future Earth.

Johan Rockström skriver även att ”vi inte vet exakt vid vilken temperaturökning som dessa tipping elements skiftar från ett tillstånd som dämpar, till ett annat där självförstärkande mekanismer sätts igång som förstärker den globala uppvärmningen”, men att det blir allt tydligare att mänskligheten måste hålla sig så långt ifrån en temperaturökning på 2°C som möjligt.

Kraftiga åtgärder

Bland de tio punkterna i rapporten sticker några ut, som det faktum att världen redan kan ha passerat den punkt där mänskligheten kan klara koldioxidbudgeten för att inte överskrida 1,5°C global uppvärmning. Därför rekommenderar forskarna kraftiga åtgärder som kan halvera utsläppen redan inom nio år.

Forskarna varnar också för ökade utsläpp av metan och kväveoxid, vilket kan leda till en global temperaturökning på 2,7°C. Ytterligare en varning handlar om att världens länder kommer drabbas av alltfler så kallade megabränder, liknande som blivit allt vanligare de senare i åren i bland annat södra Europa, USA och Australien.

I rapporten lyfts också de fördelar som en omställning av energi, och minskade utsläpp, skulle innebära, för människors hälsa och välmående, färre dödsfall på grund av mindre luftföroreningar och ökade skördar som kommer med minskade metanutsläpp.  Forskarna uppmanar världens regeringar att även stötta individer och enskilda hushåll att ändra beteende för att bidra till klimatomställningen.

Det hushållen framför allt behöver hjälp med är att minska användningen av bil på individnivå, det vill säga att öka tillgången på kollektivtrafik, delningssystem inom transporter och att minska behoven av motoriserade transporter. En omställning till elbilar är ingen långsiktigt hållbar lösning, framgår av rapporten.

Andra saker världens hushåll behöver stöd för är att få alternativ till köttkonsumtion och att minska matavfall. Därutöver att öka användningen av förnyelsebar energi till bostäder och att minska boendeytan per capita.

Rapportens tio punkter är:

1. Att stabilisera klimatet till en ökning på 1,5°C, med omedelbara och drastiska åtgärder globalt.
2. En snabb ökning av utsläppen av metan och kväveoxid gör att världen är på väg mot en uppvärmning på 2,7 grader.
3. Klimatförändringarna leder till extrema bränder, så kallade megabränder, med nya dimensioner och förödande effekter.
4. Tröskeleffekter i klimatsystemet ökar risken för allvarliga följdverkningar.
5. Globala åtgärder för klimatet måste vara rättvisa.
6. Att ge stöd till hushåll för att ändra beteenden.
7. Politiska svårigheter hindrar effektiv prissättning för koldioxid.
8. Naturliga lösningar är viktiga för att nå Parisavtalets mål.
9. Havens ekosystem kan bli mer motståndskraftiga genom klimatanpassade skyddsåtgärder och global förvaltning.
10. Kostnaderna för att minska klimatpåverkan är berättigade på grund av de många fördelarna för både människors hälsa och för naturen.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X