Annons
Indianer stoppar dammplaner

Forsar i den kilometerbreda Tapajosfloden

Indianer stoppar dammplaner

Mundurukuindianerna i Amazonas har vunnit en viktig seger mot planerna på stora kraftverksdammar i deras område vid Tapajosfloden i Brasilien.

Rio Tapajos är en av Amazonasfloden största biflöden i Brasilien. I den kilometerbreda flodfåran planeras sedan några år tillbaka ett komplex av gigantiska kraftverksdammar, São Luiz do Tapajós-dammarna, som tillsammans skulle översvämma cirka 200 000 hektar regnskog, varav en stor del är nationalparker, natur- eller indianreservat. Dammarna beräknas ge över 8 000 MW elenergi, vilket skulle göra dem till det sjätte största dammkomplexet i världen.

Det kontroversiella projektet har mött stort motstånd hos indianerna i området, bland annat hos Mundurukufolket, som drivit en hård kamp mot dammplanerna, både i domstolar och med vapen i hand. (Läs mer i Sveriges Natur nr 5/13).

Nu har IBAMA, den brasilianska miljömyndigheten, beslutat att skjuta upp miljötillståndsprocessen för dammarna på obestämd tid, enligt uppgifter från International Rivers och MAB*. Samtidigt kungjorde FUNAI, den brasilianska urfolksmyndigheten, att ett 178 000 hektar stort område längs Tapajosfloden ska avgränsas och skyddas som Mundurukufolkets traditionella område, ”Sawre Muybu”, i enlighet med landets konstitution. Indianerna har redan karterat sina marker på egen hand med hjälp av GPS och försvarat dem mot federala trupper. Ett tidigare beslut 2013 i Brasiliens högsta domstol gav Mundurukufolket rätt att försvara sitt land och tvingade militären att dra sig tillbaka.

Juarez, en av Mundurukus stridbara hövdingar, som tagit kampen för rätten till sina traditionella markområden.
Juarez, en av Mundurukus stridbara hövdingar, som tagit kampen för rätten till sina traditionella markområden.

Landets regering och vattenkraftsindustrin har fram till nu starkt motsatt sig att området skulle avsättas som indianreservat.

– Kampen mot dammarna är inte över, men detta är en viktig seger, särskilt för Mundurukufolket och deras allierade, liksom för demokratin i Brasilien, säger Brent Millikan, programansvarig för Amazonas hos International Rivers.

– Avgränsningen av indianreservatet är det första steget mot att ge Mundurukus kontroll över sina förfäders marker och mot att stoppa detta onödiga projekt som därtill är en enda härva av korruption.

*Naturskyddsföreningen stödjer sedan många år den brasilianska miljöorganisationen MAB, Movimento dos Atingidos Por Barragens, som organiserar motståndet mot flera nya dammar i Amazonas och som stöttar dem som drabbas av dammbyggena, bland annat den stora Belo Monte-dammen i Pará, som snart står färdig.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter