Genombrott för energi från konstgjorda löv

Det är inte lätt att härma de gröna bladen, men nu har forskarna kommit några steg närmare.

Genombrott för energi från konstgjorda löv

Konstgjorda löv som härmar växternas fotosyntes kan kanske bidra till att skapa hållbarare bränslen. Ny teknik visar att det är möjligt att på konstgjord väg fånga in koldioxid från luften, splittra vatten i väte och syre och bilda kolväten som sen kan driva exempelvis en gasturbin.

Forskare världen över försöker härma den fotosyntes som sker i de gröna bladen för att på olika sätt utvinna energi genom att skapa konstgjorda löv. En forskargrupp vid universitetet i Illinois i USA har nyligen presenterat ett konstgjort löv. Det samlar in luftens koldioxid och omvandlar det till syntesgas, vilken sen kan driva en gasturbin eller användas för att tillverka syntetisk diesel. Systemet skulle kunna bidra till ”negativa utsläpp” av växthusgaser, genom att dessa fångas in och kan ”återanvändas”.

Kemiskt är det komplicerat att härma de gröna bladens metod för att fånga in koldioxid och omvandla den till kolväten. Under flera decennier har forskare försökt på olika sätt. Men verkningsgraden har varit låg om man alls har lyckats och processen har krävt dyrbara metaller som katalysator. Genombrottet för forskarna i Illinois bygger på en kemisk katalysator gjord av ett nytt organiskt nanomaterial sammansatt av enkla beståndsdelar. Den nya katalysatorn är åtminstone tusen gånger effektivare än tidigare system och 20 till 30 gånger billigare att framställa.

Det konstgjorda lövet har två sidor. Den ena samlar in koldioxiden och omvandlar den till syntesgas. Den andra sidan delar upp vatten i fritt syre och väteprotoner som kan matas in i kolkedjorna.

Forskarna i Illinois hävdar att deras nya teknologi kan bli kommersiell inom fem år. Men ännu saknas fullskaliga pilotprojekt. Planen för en första tillämpning är att anlägga en solcellspark med konstgjorda löv i närheten av ett kolkraftverk och använda infångad koldioxid därifrån för att skapa syntesgas som sen kan användas igen som bränsle i kraftverket.

Tyska forskare har utvecklat annan teknik just för att splittra vatten i syre och väte. Ett tunt lager av ett organiskt katalytiskt nanomaterial läggs ovanpå en vanlig solcell. När denna hybridsolcell täcks av vatten och belyses av solljus och strömstyrkan är tillräckligt hög så börjar systemet att splittra vatten för att utvinna vätgas. Denna kan sedan lagras eller användas som bränsle.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter