Frustration hos unga efter klimatmötet i Madrid

Frustration hos unga efter klimatmötet i Madrid

Efter ett år av omfattande klimatprotester har ungdomar tröttnat på den bristande responsen från beslutsfattare. Frustrationen märktes tydligt när Sveriges Natur frågade deltagare i FN-samarbetet Youngo och Fridays for Future om deras syn på protesternas påverkan på klimatmötet i Madrid.

Beslutsfattare uppskattar inte strejkerna

– Jämfört med tidigare år så är det bra att yngre får ta en större plats i förhandlingarna, och även utanför. Men det är inte tillräckligt. Det är ju uppskattat att vi får ta mer plats, men det behöver bli mer, säger Shreya KC från Nepal.

Hur tycker du att Nepal har skött sig i förhandlingarna?

– I och med att vi är ett utvecklingsland så har vi inte så särskilt stora utsläpp per capita, runt 0,027 procent av världens utsläpp. Men vi har fortfarande mer än vårt grannland Bhutan, som har minusutsläpp. Så vi som inte har så höga utsläpp kan visa på ledarskap genom att gå före och också ha nollutsläpp och längre än så. De senaste åren har det också hänt saker på hemmaplan för att dra ner på utsläppen, men vi har inte så stor tillgång till klimatfinansiering vilket gör att vi har svårt att sätta in åtgärderna för att nå målen.

Ser du något resultat efter årets strejker hos beslutsfattare på hemmaplan?

– Min bild är att de inte uppskattar strejkerna. Så jag tänkte också försöka ordna möten med beslutsfattare när jag kommer hem för att göra det tydligt vad de förväntar sig av unga som oss, och vad vi förväntar oss av dem. Strejkerna har inte förändrat så mycket i politiken än, även om det har höjt medvetandet kring frågan.

Shreya KC. Foto: Jacob Hederos

”Länder försöker aktivt motarbeta framsteg”

Chiagoze Shima Udeh. Foto: Jacob Hederos

– Jag har inte sett något resultat alls. Visst, vi får mer plats och så, men med tanke på det momentum som vi har byggt upp med protester på gatorna, så har vi inte sett resultat i förhandlingarna. Vi hade hoppats att de hade kunnat vara mer ärliga mot varandra, men hittills har det varit en besvikelse.

Samtalen har gått sakta och länder försöker aktivt motarbeta framsteg. Det är definitivt frusterande, säger Chiagozie Chima Udeh från Nigeria och fortsätter:

– Visst, vi har sett att flera platser utlyst klimatnödläge, och att exempelvis EU har lagt fram sin gröna giv, och jag tror absolut att det är ett resultat av trycket och uppmärksamheten som byggts upp.

Hur ser det ut på hemmaplan?

– Visst, folk hemma har blivit mer medvetna. Men i termer av förändringar har det inte skett så mycket. Politiskt har det inte heller varit särskilt mycket action på samma sätt som man kan se på annat håll.

”Jag är mer optimistisk inställd till det hela”

– Vi har en position i skymundan, där vi typ behandlas som att ”ok, de är där”. Men samtidigt skulle jag också säga att vi har en mer respekterad position här, säger Shantanu Mandal från Indien och fortsätter:

Men sedan är det inte centralt för min del vad som händer här. Jag lär mig av det som händer här och tar med mig det hem för att skapa en plats där människor kan må bättre. Jag är mer optimistiskt inställd till det hela. Även om det värsta skulle hända här, så finns det alltid något vi kan lära oss av det hela för att ta med det hem.

Ser du någon förändring på hemmaplan efter strejkerna?

Shantanu Mandal. Foto: Jacob Hederos

– Det är inte så stort med strejkerna hemma. Men oavsett det, så har strategin från regeringen varit att försöka att titta mer på förnybart och även på annat håll försöka ta om hand medborgarnas oro, exempelvis kring plastfrågan. Vi har förbjudit plastpåsar i min hemdelstat, och jag ser att lokalinvånarna accepterar det. Det sker en gradvis förändring. Visst, förändringen behöver ske snabbare, men det som sker ska lyftas fram och lyftas upp, säger Shantanu Mandal fortsätter:

Människor som inte har energi kan inte springa, men de som har det kan springa snabbt”, det handlar om att ge människor kraft och förmåga att klara av detta, och det gäller även för förhandlarna här. För det är inte ett landområde som sköter förhandlingarna, utan det är människor som också behöver tas om hand om och stärkas, så att de kan vara starka både här i samtalen, men också på utsidan. Systemet är vi människor, och mår vi dåligt så blir systemet dåligt.

”Politiker behöver göra något, annars förlorar de jobben”

– Till viss del så ser vi en viss förändring i att politiker reagerar på det vi säger. Det ser vi på europeisk och internationell nivå. Men det har inte riktigt skett en förändring ännu. Vi är förvisso framgångsrika på att förändra kulturen, genom att folk tänker mer på klimatförändringarna idag. Men i dessa specifika förhandlingar så är det fortsatt en fördröjning. Vi känner lite som om vi befinner oss på något sätt i ett parallellt universum här, där alla utanför förhandlingsrummen håller med oss, medans det inte händer något på insidan, säger Linus Stenmetz från Tyskland.

Har protesterna i Tyskland påverkat situationen på hemmaplan?

– Ja, vi ser ju att politiker behöver göra något. För annars förlorar de jobben eftersom vi förändrar opinionen. Men å andra sidan så sker förändringarna väldigt sakta, och i vissa fall vill folk verkligen inte förändra situationen. Om man exempelvis kollar på avinvesteringarna på EU-nivå så tas några första små steg som marknadsförs väldigt väl och de säger då att ”vi gör detta som en reaktion på ungdomarnas krav”. Men när man gör liknande saker i Tyskland, och exempelvis föreslår ett utsläppspris på tio euro, så är det inte effektivt alls. Så det är en massa snack. När man går ner i detaljerna så är det egentligen inte några stora förändringar som föreslås.

Linus Steinmetz. Foto: Jacob Hederos

Blivit normalt att vara miljöengagerad

Valentine Huet. Foto: Jacob Hederos

– Jag tycker absolut att vi fått mer utrymme i år, men andra grupper – såsom ursprungsbefolkningarna – upplever jag har kommit mer i skymundan. Inte som en följd av att de yngre fått mer, men vi skulle kunnat vara mer koordinerade för att göra ett ännu större avtryck, säger Valentine Huet från Frankrike, som just nu studerar i Stockholm.

Ser du några förändringar i din hemort till följd av protesterna?

– Ja absolut. I mitt lokalsamhälle har jag märkt stora förändringar bara det senaste året, exempelvis genom att man satt upp lokala alternativa ekonomiska system. De har tagits väl emot av lokala politiker också. Det känns som att strejkerna har skapat ökat medvetenhet hos alla. Exempelvis genom att jag möts annorlunda av mina vänner. När jag var yngre var jag den ”gröna tjejen” som var den som brydde sig om detta, men nu är alla andra mycket mer engagerade och jag är inte längre den där ”utopitjejen”. Nu är det normalt att vara miljöengagerad, vilket ju är väldigt bra då det då påverkar hela lokalsamhället.

”Norge har inte bidragit till en bättre klimatpolitik”

– Om man ser till det som står på papprena här, så verkar det inte som att det händer så mycket, säger Gina Gylver från Norge.

Ser ni några förändringar på hemmaplan till följd av protesterna?

– Ja, i närområdet. Men politiskt sett i hela Norge har detta klimatstrejkåret inte på nationell nivå bidragit till bättre klimatpolitik än så länge.

Gina Gyvler. Foto: Jacob Hederos

Läs mer om COP25

Rekordlångt klimatmöte kunde inte enas om marknadsregler
EU:s nya klimatmål ger skjuts till slutsamtal
Ambitionshöjning i fokus vid COP25 i Madrid
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter