Ny prognos: Förnybart ökar – men 1,5-gradersmålet nås inte

Förnybart väntas snart gå om kärnkraft, men världens energiåtgång väntas inte klara 1,5-gradersmålet. FOTO: Getty Images

Analys

Ny prognos: Förnybart ökar – men 1,5-gradersmålet nås inte

Sol och vind blir mycket större än kärnkraft i världen 2025 och nästan lika stor som vattenkraften. Det förutspår International Energy Agency IEA i sin årliga prognos, i år ett dokument på 810 sidor.

2018 producerade förnybar el utom vattenkraft 2596 terawattimmar, TWh, vilket fördubblas till 5213 TWh år 2025. Det allra mesta från sol och vind. Vattenkraften är nu överlägset störst av koldioxidfri kraft och gav år 2018 4203 TWh vilket ökar till 5709 TWh 2019, enligt scenariot. Kärnkraften ökar enligt IEA något, från 2718 till 2801 TWh, under samma tid.

Detta är särskilt intressant då IEA har en lång historia av att överskatta kärnkraften och underskatta sol och vind i sina prognoser, som kommer varje november som World Energy Outlook, Framtidsutsikter för världens energi.

LÄS MER: Förnybart lika stort som kärnkraft år 2022 

Justera ner kärnkraften

Även i år har man fått justera ner kärnkraften i världen i prognosen för år 2025, från 3089 TWh i förra årets prognos till 2801 i årets. Det motsvarar en skillnad på 36 reaktorer i Forsmarks storlek. Sol och vind har också justerats upp från 3766 TWh i fjol till 4141 TWh i år, vilket i kärnkraft räknat motsvarar 47 reaktorer.

Dessa resultat kommer ut ur IEA:s huvudscenario som utgår från befintlig eller beslutad politik. De har också ett mer pessimistiskt scenario av typ ”om trenden håller i sig” och ett mer optimistiskt kallat ”hållbar utveckling”.

Hållbar utveckling-scenarierna innehåller ännu mer sol och vind, nästan en fördubbling av kärnkraften fram till 2040 och även en väldig satsning på koldioxidlagring. 2040 förutsätts 40 procent av all kolkraft och nästan 20 procent av all fossilgaskraft lagra sin koldioxid.

Tror inte på bio-CCS

Däremot tror IEA inte så värst mycket på koldioxidlagring från förbränning av biobränslen, bio-CCS, som i princip kan ge ”negativa utsläpp”. År 2050 kommer detta att dra ner 250 miljoner ton koldioxid per år i det mest optimistiska scenariot. Det är mindre än en procent av dagens utsläpp på 33 miljarder ton. Det är också bara en tjugondel av de scenarier som hösten 2018 presenterades av FN:s klimatpanel IPCC; medianen för dessa räknade med 4,7 miljarder ton koldioxid lagrat med bio-CCS. IEA är en mellanstatlig organisation och uttrycker sig därför diplomatiskt, men innebörden är: för lite och för sent för att rädda klimatet.

IEA hävdar att deras huvudscenario är att ”hålla upp en spegel” för makthavarna att se vart deras politik leder. Men eftersom deras scenarier räknar fram hög användning av fossila bränslen kan de också uppfattas som bekräftelse för energiindustrin som den ser ut idag.

”Skapar sin egen verklighet”

”IEA skapar i praktiken sin egen verklighet. De räknar fram ett ständigt ökande behov av fossila bränslen, som i sin tur rättfärdigar större investeringar i tillförsel, och det gör det svårare att ändra energisystemet”, sa Andrew Logan, direktör för olja och gas inom Ceres, en inflytelserik organisation i Boston Massachusetts för miljökrav på företag, enligt Reuters.

Oil Change International, i Washington DC, är en utredningsorganisation med förankring i större grupper som Sierra Club.

De skriver i en kommentar till World Energy Outlook

”Oljebolag och deras lobbyister hänvisar ständigt till IEA:s scenarier för att visa att stora investeringar i olja och gas behövs.”, skriver de i en kommentar, med citat från Exxon och BP. ”Kanadas oljeproducenter använder /IEA/ för att rättfärdiga mer tjärsand… Förra året använde Norges energiminister /IEA/ för att rättfärdiga oljeexpansion.”

Klarar inte 1,5-gradersmålet

Oil Change International hävdar också i sin kommentar att även IEA:s ”Hållbar utveckling”-scenario ger för hög användning av fossila bränslen för att klara Parisavtalet och 1,5-gradersmålet.

Den ledande internationella kärnkraftsorganisationen world-nuclear.org tar också ofta stöd i IEA:s prognoser, senast bara några timmar efter utgivningen av World Energy Outlook..

I den tjocka rapporten finns material som kan ge understöd även för andra intressen. IEA pekar som alltid på vikten av effektivare energianvändning som man faktiskt kallat för det ”första bränslet”, större än olja, gas, kol eller förnybart.

Anti-kol-organisationen Sandbag i Storbritannien hittade också ett extra argument mot kol i World Energy Outlook: att metanutsläppen från kolbrytning ger en uppvärmning större än utsläppen från flyg och sjöfart tillsammans.

Rapporten World Energy Outlook kostar 1300 kronor att köpa som pdf och är ännu dyrare som bok, men en del finns gratis att tillgå på www.iea.org.

Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter