Vinnare av Tidskriftspriset 2022 – ÅRETS TIDSKRIFT FACKPRESS
Vinnare av Publishingpriset 2022 – Medlemstidning – Individ

Förbjudna ämnen hittades i mat från Skåne

Livsmedelsverket hittade förbjudna bekämpningsmedel i mat odlad i Skåne.

Förbjudna ämnen hittades i mat från Skåne

Antalet fall med förbjudna bekämpningsmedel i mat som odlas i Sverige sjönk under början av 2010-talet.

Men den senaste rapporten från Livsmedelsverket visar att antalet fall ökade i Skåne under 2015.

Livsmedelsverket gör varje år stickprov för att ta reda på hur mycket bekämpningsmedel som finns i mat. Under 2015 hittades fem fall av förbjudna bekämpningsmedel i mat som producerats i Sverige. Samtliga fall handlade om mat som odlats i Skåne.

EU har strikta regler för vilka kemikalier som får användas i jordbruk. Reglerna berör ämnen som anses vara för giftiga att användas, och ämnen som kan vara skadliga för miljön. Men förbjudna bekämpningsmedel används ändå.

Det rör sig om ämnen som kan vara skadliga för odlare och konsumenter, och ämnen som är skadliga för våra vattendrag. Undersökningen består av 1,922 stickprov varav fem visade dessa ämnen.
Det rör sig alltså om 2,6 promille av all svenskodlad mat, vilket i sig inte är en hög siffra jämfört med EU som helhet. Det är dock en ökning sedan 2013 och 2014 då man fann förbjudna bekämpningsmedel i två stickprov. Även de två fallen handlade om mat odlad i Skåne.

En ny rapport från European Union Intellectual Property Office, förkortat EUIPO, har gjort beräkningar som kommer fram till att marknaden för illegala bekämpningsmedel i Sverige kan uppgå till så mycket som cirka 70 miljoner kronor om året.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter