Donald Trump i bråk med militären om förnybart bränsle

President Donald Trump vid examensceromin för nya kadetter vid USA: s flygvapen i Colorado Springs den 30 maj i år. FOTO: Getty Images

Donald Trump i bråk med militären om förnybart bränsle

Amerikansk militär vill satsa på förnybart bränsle, till viss del med tanke på klimatet, men också på grund av militär säkerhet. Det har förargat president Donald Trump.

USAs militär är den största enskilda energianvändaren i landet och även i världen. År 2016 motsvarade drivmedelsförbrukningen 86 miljoner fat olja, enligt det amerikanska försvarsdepartementet egna siffror. Det motsvarar omkring 32 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Men fossilberoendet har ett pris och därför satsar militären sedan flera år på förnybart. Redan år 2006 skriver översten Gregory J. Lengyel om satsningen i rapporten Försvarsdepartementets energistrategi: Att lära en gammal hund nya trick. Där framgår att varje vapenslag ska sträva mot mer förnybart i sin verksamhet. Målet är att nå 25 procent förnybar el till år 2025.

Klimatförändring hot mot militären

Enligt en rapport från Pentagon i år, är klimatförändringen ett hot även för militären själv. De vanliga riskerna räknas upp i rapporten, som torka, översvämning med mera. Basen i Langley-Eustis har till exempel drabbats av havshöjning på 36 centimeter sedan år 1930, och översvämningar har blivit ett vanligt och stort problem.

Militärens försöka att minska sin klimatpåverkan går på tvärs mot vad den nuvarande presidenten Donald Trump vill satsa på. Han har därför försökt stoppa den. Men militären ger sig inte. Washington Post rapporterar 8 april i år: ”När Vita Huset ifrågasätter klimatförändringen, planerar USAs militär för den”. I artikeln uttalar sig en veteran från Irak, John Powers, om arméns klimatsatsning: “Hos militären är det nu en del av kulturen och uppgiften”.

Nu har en tilltänkt presidentkandidat, senator Elisabeth Warren, gett sig in i konflikten. Hon föreslår en lagstiftning som ska ålägga Pentagon att nå nollmålet för klimatpåverkan redan år 2030 för alla militära anläggningar och infrastruktur utanför krigszoner.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter