Din guide till miljövalet 2018

Din guide till miljövalet 2018

Vad vill partierna med miljön? Inför valet har Naturskyddsföreningen ställt 18 frågor till riksdagspartierna. Läs nedan hur många av partierna som svarat ja. De har också själva fått svara på vilka som är de tre viktigaste miljöfrågorna för partiet att driva under den kommande mandatperioden.

LÄS MER: Allt du behöver veta om valet 2018

Naturskyddsföreningens 18 frågor till partierna:

 1. Fasa ut subventioner till fossila bränslen
 2. Låt reseavdraget baseras på avstånd
 3. Låt flyget betala mer av sina miljökostnader
 4. Stoppa exportkrediter till fossila projekt
 5. Mål för minskade växthusgaser från konsumtion
 6. Ta fram handlingsplaner som minskar utsläppen
 7. Skydda fler värdefulla skogar
 8. Se över skogspolitiken
 9. Förbjud mineralutvinning i skyddad natur
 10. Främja svenskt ekologiskt jordbruk
 11. Inför miljöavgift på växtskyddsmedel
 12. Höj miljöersättningen till betesmarker
 13. Utöka och stärk skyddet för marina områden
 14. Förbjud bottentrålning i hela EU
 15. Öka målet för återvinning av plast
 16. Lättillgänglig info om varors kemikalieinnehåll
 17. Skärp ägardirektiven för statliga bolag
 18. Stärk miljöbalken

VÄNSTERPARTIET

Svarar ja på 18 av 18 av Naturskyddsföreningens frågor.

Tre viktigaste miljöfrågorna:

 • Klimatet
 • Biologisk mångfald
 • Giftfri vardag

SOCIALDEMOKRATERNA

Svarar ja på 12 av 18 av Naturskyddsföreningens frågor.

Tre viktigaste miljöfrågorna:

 • Klimatet
 • Minskning av skadliga kemikalier i miljö och mat
 • Cirkulär ekonomi

MILJÖPARTIET

Svarar ja på 18 av 18 av Naturskyddsföreningens frågor.

Tre viktigaste miljöfrågorna:

 • Klimatet
 • Minskad miljöpåverkan från konsumtion
 • Biologisk mångfald

CENTERPARTIET

Svarar ja på 10 av 18 av Naturskyddsföreningens frågor.

Tre viktigaste miljöfrågorna:

 • Klimatet
 • Renare hav och vatten
 • Giftfri vardag

LIBERALERNA

Svarar ja på 16 av 18 av Naturskyddsföreningens frågor.

Tre viktigaste miljöfrågorna:

 • Biologisk mångfald
 • Minskade klimatutsläpp
 • Hav i balans

MODERATERNA

Svarar ja på 10 av 18 av Naturskyddsföreningens frågor.

Tre viktigaste miljöfrågorna:

 • Minskade globala klimatutsläpp
 • Östersjön
 • Giftfri miljö

KRISTDEMOKRATERNA

Svarar ja på 12 av 18 av Naturskyddsföreningens frågor.

Tre viktigaste miljöfrågorna:

 • Östersjön
 • Klimatet
 • Giftfri vardag

SVERIGEDEMOKRATERNA

Svarar ja på 2 av 18 av Naturskyddsföreningens frågor.

Tre viktigaste miljöfrågorna:

 • Östersjön
 • Sanering av förorenad mark
 • Utsläpp av växthusgaser

Klicka på bilden nedan för större version:

Länk till Naturskyddsföreningens granskning av partiernas miljölöften

Skribent Malin Crona
Ämnen:
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Annons