De släpper ut mest kvicksilver i Sverige

Rönnskärsverken står för de enskilt största utsläppen av kvicksilver i Sverige. Foto: Stefan Berg/Boliden

De släpper ut mest kvicksilver i Sverige

Svensk industri släpper varje år ut kilovis med kvicksilver till luften. Värst är Rönnskärsverken i Västerbotten.

Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna för både människor och djur. Metallen kan bland annat ge upphov till fosterskador, skada nervsystemet och orsaka hjärnskador hos människor och djur.

Sedan 2009 är det förbjudet att sälja varor som innehåller kvicksilver i Sverige, med undantag för till exempel lågenergilampor och uppladdningsbara batterier. Tillsammans med ett 100-tal länder har Sverige dessutom skrivit på en FN-konvention om att fasa ut alla utsläpp till luft till 2020. Ändå släppte svenska anläggningar ut 420 kilo kvicksilver ut till luften under 2015. Den största enskilda delen, 40 procent, står industrin för. Resten kommer från bland annat från fjärrvärmeanläggningar och krematorier.

Sveriges Naturs kartläggning visar att den anläggning som står för de enskilt största utsläppen i Sverige är Rönnskärsverken  i Skellefteå. 2015 släppte smältverket ut 23 kilo kvicksilver till luften. Rönnskärsverken är en del av Bolidenkoncernen och hanterar årligen 15 ton kvicksilver som blir en biprodukt av råvaran slig (malmkoncentrat) .

– Kvicksilver frigörs i de varma smältprocesserna. Kvicksilvret finns naturligt i berggrunden och därför också i malmer som bryts i gruvor, berättar Ann Lundholm, kommunikatör hos Boliden AB.

Eftersom kvicksilver förekommer i naturen anser Boliden att metallen blir svår att fasa ut, men hävdar att bolaget gör så mycket det kan. Under 2016 minskade kvicksilverutsläppen från verket till luften med ytterligare sju kilo.

– Genom åren har vi systematiskt arbetat för att minska utsläppen, säger Ann Lundholm.

Sedan 1990 har de svenska utsläppen av kvicksilver till luft i sin helhet minskat med en tredjedel. Trots de åtgärder som har gjorts inom Sverige för en utfasning har det inte hindrat metallen att ackumulera i naturen. Enligt Naturvårdsverket ökar halterna i marken med 0,5 procent varje år.

Den största källan till kvicksilver i Sveriges luft är dock utlandet. Enligt en rapport från Naturvårdsverket var nerfallet av kvicksilver i Sverige 4,6 ton år 2014 varav 8 procent kom från Europa och 88 procent från resten av världen. Endast fyra procent av nedfallet kommer från Sverige. Kvicksilver är en metall med låg kokpunkt, vilket innebär att ämnet lätt förångas och på så sätt kan sprids genom luften över långa sträckor. Globalt är det guldutvinning som står för den största tillförseln av kvicksilver till luften.

Om man jämför med resten av Europa så är Sverige en relativt liten källa till kvicksilver i luften. Det finns ett flertal kolkraftverk i som står för stora utsläpp av kvicksilver i Europa och det värsta av dem är RWE Powers anläggning i Düsseldorf som ensamt släppte ut 672 kg kvicksilver 2014. Sverige släppte under samma år ut totalt 450 kg.

Läs mer om kvicksilverutsläpp från Vattenfalls kolkraftverk

De släpper ut mest kvicksilver till luften

Anläggning Verksamhet Kg/år Utsläpp till luft eller vatten Län Kommun
Rönnskärsverken Stål och metall 23 Luft Västerbottens län Skellefteå
Ovako Sweden AB, Hofors Stål och metall 16 Luft Gävleborgs län Hofors
Inovyn Sverige AB Kemiska produkter 15,2 Luft Götalands län Stenungsund

Västra

Sandvik AB Stål och metall 10 Luft Gävleborgs län Sandviken
Cementa AB, Slitefabriken Cement, betong, kalk, krita o gips 8,2 Luft Gotlands län Gotland

Sveriges Natur kommer att granska utsläppen av fler farliga ämnen i kommande artiklar.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter