De 20 största står för 80 procent av utsläppen

2016 subventionerade G20-länderna kolkraftverk och annan fossil energi med 147 miljarder dollar. FOTO: Getty Images

De 20 största står för 80 procent av utsläppen

Världens största ekonomier är inga föregångare när det gäller utsläpp, det visar den stora årliga genomgången Brown to Green Report. 82 procent av energiförsörjningen kommer fortfarande från fossila bränslen. Men det finns ljuspunkter.

Världens 20 största ekonomier, den så kallade G20 gruppen, står för 80 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Vad som händer i de länderna är därför avgörande för om man ska kunna nå Parisöverenskommelsen.
Den årliga rapporten Brown to Green Report som tas fram av experter från fjorton olika forsknings- och enskilda organisationer och ges ut av organisationen Climate Transparency anses vara den mest omfattande genomgången av klimatåtgärder inom G20-gruppen.

82 procent från fossila bränslen

Årets rapport, som bygger på utsläppsdata från 2017, är ingen upplyftande läsning: i genomsnitt kommer 82 procent energiförsörjningen i länderna från fossila bränslen. I Saudiarabien, Australien och Japan är motsvarande siffra mer än 90 procent. Och det har skett minimala förändringar de senaste åren.

Enligt forskare från brittiska Overseas Development Institute, som är en av organisationerna bakom studien, måste G20-länderna drastiskt sänka sina utsläpp för att hålla sig inom Parisöverenskommelsen. Toppen bör nås 2020 och därefter ska koldioxidutsläppen minska till noll omkring 2050.

En halvering ska till redan 2030 men långsiktiga strategier för att göra det är inte på plats, enligt rapporten.

Kraftproduktion och transporter

I de flesta av länderna är den stora boven när det gäller utsläpp kraftproduktion med hjälp av kol, olja och gas, men också transporter. I rapporten görs tydliga jämförelser länderna emellan. Här ligger länder som Australien, USA, Ryssland och Indonesien efter. Men man ser också länder som ligger långt fram. Till exempel har Storbritannien och Frankrike tagit beslut om att snabbt fasa ut kol samt fossila bränslen i bilar.  Frankrike och Mexiko är de två länder som både har låga nivåer av energirelaterade koldioxidutsläpp per person och samtidigt visar på en nedåtgående trend de senaste fem åren.

Men ett tydligt tecken på att det är mycket kvar att göra syns i de finansiella flödena.
2016 subventionerade G20-länderna kol, olja och gas med 147 miljarder dollar.
Bara två av länderna, Frankrike och Kanada, får in mer skattepengar genom pris på koldioxid än vad de lägger på subventioner av fossila bränslen.

LÄS MER: Är det möjligt att införa en global koldioxidskatt?

Länk till Climate transparencys rapport

Fossila subventioner i G20-länderna.
Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X