Blåmusslorna håller på att försvinna

Blåmusslorna håller på att försvinna

Allt fler rapporterar att blåmusslorna försvinner längs den svenska västkusten. Samma fenomen syns längs norska och danska kusten och i danmark finns i dag japanska jätteostron där blåmusselbankarna tidigare fanns. Det är klimatförändringar som tros ligga bakom musslornas försvinnande.

Under senare år har det kommit in allt fler rapporter från allmänheten att blåmusslor försvunnit. Rapporterna kommer från den svenska västkusten samt längs den norska, och danska kusten.

I just Sverige har det varit svårt att konstatera ifall blåmusselbestånden faktiskt har minskat. Det finns inga uppgifter om mängden blåmusslor historiskt sett och därför är det svårt att säkert veta att det skett en minskning. Samtidigt rapporterar många människor att de numera har svårt att hitta blåmusslor längs västkusten. Maria Kilnäs, vid naturavdelningen vid länsstyrelsen i Västra Götaland är en av dem.

– När jag var barn på 80-talet snorklade vi och plockade musslor som vi kokade och gratinerade. Då var det lätt att hitta musslor. De senaste åren har vi fått leta länge för att ens hitta någon mussla att agna med, berättar Maria Kilnäs.

Flera forskare har nu ansökt om att undersöka saken. Under en treårsperiod vill man följa förändringar i musselbestånden längs västkusten.

Många arter påverkas

– Blåmusselbankarna är viktiga för oss. Många andra arter är associerade till bankarna och musslornas filtrerande förmåga förbättrar vattenkvaliteten på många sätt. Det kan nog bli aktuellt med att försöka restaurera gamla bankar framöver genom att försöka plantera ut nya musslor, säger Maria Kilnäs.

I Danmark har man i flera områden observerat att blåmusselbankar minskat samtidigt som bankar av japanska jätteostron ökat. Förändringen är så drastisk att turistbyråer numera anordnar ”ostronsafari” där besökare får plocka och äta hur många ostron de vill.

– Först trodde man att ostronen konkurrerade ut blåmusslorna, men efter mer forskning har man sett att minskningen inte har med de japanska ostronen att göra, utan beror på klimatförändringar. Blåmusslornas reproduktion missgynnas av varma vintrar, säger Åsa Strand, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet.

Vad som har hänt i Danmark är att blåmusslorna minskat och lämnat en ledig nisch åt de japanska jätteostronen.

Sätter sig på varandra

Till en början var man orolig att de japanska ostronen skulle konkurera ut blåmusslorna men nu har man sett att de kan samexistera. Blåmusslor och japanska ostron sätter sig gärna på varandra och eftersom de japanska ostronen har vassare skal fungerar de som bra skydd mot rovdjur som vill åt de mindre musslorna.

– Det som observerats när man undersöker saken är att blåmusslor förökar sig sämre vid varmare vintrar men man vet ännu inte vad det beror på. Forskare tror det kan bero på att rovdjur som lever på mussellarver återvänder till grundare vatten tidigare på året efter varmare vintrar, men det är endast spekulationer, säger Åsa Strand.

En ytterligare orsak till minskningen av blåmusslor är att de som följd av klimatförändringar utsätts för stress, vilket kan öka deras känslighet för infektioner och parasitangrepp. I Norge har flera fynd av parasiten Marteilia refringens hittats, som kan ta död på stora bestånd blåmusslor. Parasitangrepp kan möjligen förklara att vissa bestånd försvunnit men Åsa Strand tror inte att det orsakat alla försvinnanden. Hon tror att andra orsaker kan ligga bakom eftersom parasiten bara hittats vid enstaka platser i Sverige och Norge.

Ejdrarna hotas

Sommaren 2014 råkade de japanska jätteostronen ut för infektion av ett herpesvirus efter en ovanligt varm sommar. Ett exempel som enligt Åsa Strand tydligt visar hur stress kan ha en förödande effekt på bestånden.

– Den sommaren var jättevarm, vilket gav ett utmärkt tillfälle för ostronen att reproducera sig. De satsade på tillväxt och reproduktion, vilket gav dem nedsatt immunförsvar. När herpesviruset kom in hade ostronen inte tillräckligt med motståndskraft kvar att stå emot och då blev det ett massivt utbrott av sjukdomen. Så det finns en väldigt stark koppling mellan miljömässig stress och sjukdomsutbrott.

Åsa Strand förklarar att när det nu finns en art som kan ersätta blåmusslorna i de områden där de försvunnit så är den biologiska mångfalden i de marina ekosystemen inte lika hotade. Däremot påverkas fortfarande andra djur som lever på musslorna. Ejdern är en sjöfågel som till stor del lever på blåmusslor. De kan inte leva på japanska jätteostron på samma sätt och därför minskar även ejdrarna i antal. Nu har flera blåmusselodlingar längs västkusten drabbats av dessa hungriga sjöfåglar.

– De har orsakat stora förluster för odlingar på västkusten. Där har de tillgång till lagom stora musslor som hänger fritt i vattnet. Det blir som en buffé för sjöfåglarna, berättar Åsa Strand.

Läs mer hos norska havsforskningsinstituet

Kommentera gärna inlägget på Facebook.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på X