Boliden måste utreda dioxinutsläpp

Elektronikskrot som återvinns vid Rönnskärsverken.

Boliden måste utreda dioxinutsläpp

Möjligheten att minska utsläppen av dioxin från Bolidens smältverk i Rönnskär måste utredas bättre, anser mark- och miljödomstolen i Umeå, som med det går på vad motparterna Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten yrkat.

”Boliden Mineral AB ska genomföra en utredning om möjligheter och kostnader för att anlägga en sedimenteringsanläggning.” Så står det i en dom från mark- och miljödomstolen i Umeå som bland annat handlar om 0,34 procent av alla dioxinutsläpp i Bottenhavet.

Sveriges Natur har tidigare rapporterat om att Boliden vill låta Rönnskärsverken förbli en av Sveriges största utsläppskällor av dioxin till vatten. Men Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, som står på andra sidan, vill minska utsläppen.

Boliden ska enligt domstolen nu göra en mer grundlig utredning av utsläppen av det ämne som är en orsak till att allmänheten rekommenderas att begränsa intaget av fisk från Östersjön. Utredningen ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast den 25 juli 2018.

Läs mer: Nu ska Bolidens utsläpp prövas i rätten

Anledningen till att Bolidens utsläpp avhandlas i domstol är en ökning av produktionen av koppar, silver och guld i bolagets smältverk i Rönnskär. Råvaran kommer dels från gruvor, dels från återvunnen elektronik. Utsläppen från verksamheten är många och avhandlas stegvis. I det här domslutet avhandlades även kväveoxider och energianvändningen på 500 gigawattimmar per år, vilket motsvarar fem procent av all el från kärnkraftverket i Forsmark.

Produktionen har redan ökat med miljövillkor som förskriver en prövotid. Boliden har yrkat på att prövotiden ska avslutas medan motparterna, bland andra Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten kräver utredning av möjliga åtgärder att minska utsläppen och energianvändning.

Sedimenteringsanläggningen är vad Havs- och vattenmyndigheten yrkat på, liksom en mer omfattande utredning av dioxinutsläppen än vad som gjorts hitintills. Carina Blid på enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning anser därför att domen är bra. Myndigheten ser allvarligt på utsläppen av dioxin till vattnet.

– Statusen är inte bra vad gäller dioxiner. Därför är det väldigt viktigt att man gör det som är tekniskt möjligt för att få ner utsläppen, säger Carina Blid.

Vad gäller energianvändningen säger domstolen att överskottsvärme ska tas till vara bättre än idag med en investering i en spetskondensor i svavelverket, vilket Naturvårdsverket yrkat på. Men yrkandet att energianvändning ska relateras till produktionen avslår domstolen. Den anser att det är olämpligt att föreskriva detaljerade villkor för en så komplex verksamhet som den vid Rönnskärsverken.

För kväveoxider fastställer domstolen gränser. Utsläppen till luft under ett år ska hålla sig under 350 ton fram till slutet av år 2021 och därefter gå ner till 300 ton per år. Det är vad Boliden yrkat på.

Linn Andersson, ansvarig för miljöfrågor samt forskning och utveckling hos Boliden Rönnskär, meddelar att hon och kollegor nu ska läsa igenom domslutet:

– Vi måste få tid analysera domen innan vi kan göra ett uttalande, meddelar hon.

Senaste nytt från Sveriges Natur direkt i ditt flöde Följ oss på Twitter
Senaste nyheterna

Islands röda guld

Klimatkrisen i bokhyllan

Den tysta cancern efter Tjernobyl